Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Postup odpisování – krok za krokem

Ať již vedeme podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, postup odpisování na základě Zákona o dani z příjmu se neliší. Základním předpokladem pro zahájení odpisování je mít k dispozici majetek, který je možné odpisovat (tomuto tématu se podrobněji věnuje samostatný článek). V praxi se jedná nejčastěji o zakoupení majetku či vložení majetku do podnikání s pořizovací cenou nad 40 tisíc a dobou užívání delší než 1 rok.

Abychom tento majetek mohli začít odpisovat, musíme ho zařadit do užívání. V podvojném účetnictví to provedeme pomocí vystavení vnitřního účetního dokladu, pomocí kterého tento majetek k určitému datu zařadíme do užívání. Obdobně můžeme postupovat i v případě daňové evidence, tam ovšem většinou postačí danou informaci o datu uvedení do užívání poznačit na dané Kartě majetku.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pak je zapotřebí zvolit pro daný majetek vhodnou odpisovou skupinu. Těch je šest, a to jaký majetek do které spadá, nalezneme obsahově poměrně široce vyčísleno v příloze k Zákonu o dani z příjmu (odpisovým skupinám se věnují též samostatné články). Pokud máme se zatříděním do skupin potíže, můžeme se s žádostí o konzultaci obrátit například na Český statistický úřad, který se správným zařazením do odpisové skupiny většinou umí poradit.

Máme-li skupinu, je třeba v Zákoně o dani z příjmu nalistovat tabulku, která udává, kolik let můžeme maximálně majetek v dané skupině odpisovat. Rozpětí let se pohybuje od 3 let do 50let.

Následně je třeba se rozhodnout pro preferovaný způsob odpisování – rovnoměrný nebo zrychlený (oba dva, zde již byly představeny). Podle zvoleného způsobu si potom vezmeme k ruce tabulku uvedenou v Zákoně o dani z příjmu, buď pro rovnoměrné, nebo zrychlené odpisování. Dobrou zprávou je, že jsou obě dělány na podobné bázi.

Nalezneme nejprve naši odpisovou skupinu, a pak zde máme uveden vždy koeficient pro první rok odpisování, pro další roky odpisování, a pro odpisování ze zvýšené vstupní ceny. Tyto koeficienty následně doplníme do příslušných vzorců pro rovnoměrné či zrychlené odpisování a dané odpisy spočítáme.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!