Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Přerušení odpisování

Zákon o dani z příjmu, který blíže stanovuje pravidla pro uplatňování a výpočet daňových odpisů, umožňuje i některé účinné metody, pomocí kterých můžeme efektivně pracovat s daňovým zákonem, a to vše v mezích zákona.

K hlavním z těchto nástrojů patří definice zákona, která nám umožňuje odpisování přerušit. Nemusíme tedy vždy započaté odpisování majetku hned dokončit. Což znamená, že se můžeme rozhodnout, zda odpis v daném roce uplatníme, až na základě toho, jak nám vyjde základ daně.

Pokud třeba budeme ve ztrátě, zřejmě bychom si raději odpis ušetřily do dalšího roku, kdy naopak třeba budeme potřebovat základ daně naopak snížit, abychom neplatili vysoké daně. V případě vysokého daňového základu obvykle neváháme, a odpis naopak uplatníme.

Pozor bychom si však měli dát, pokud z hlediska stanovení výše výdajů uplatňujeme některý rok výdajové paušály. Tedy pokud nevedeme běžnou evidenci příjmů a výdajů na základě Zákona o dani z příjmu, ale evidujeme pouze příjmy, a výdaje z nich dopočteme pomocí paušálu (například 80 – 40% z dosaženého příjmu). Při takto stanovených výdajích si už ovšem nemůžeme uplatnit odpis.

Pro rok, kdy jsme stanovili daně pomocí paušálu, je tedy bráno, že jsme odpis uplatnili, a teprve pokud se v následujícím roce vrátíme k běžné daňové evidenci příjmů a výdajů, budeme se moc rozhodovat, zda si odpis pro další rok ještě ponecháme, nebo ho naopak uplatníme. Každopádně odpis za loňský rok, kdy jsme použili paušál, nám již obrazně řečeno propadl.

Dobré je také vědět, že pokud některý rok přerušíme podnikání, nebudeme moc uplatnit odpis v plné výši, jak jsme běžně zvyklí. V daném roce totiž můžeme uplatnit jen poloviční odpis. Po znovuobnovení podnikání potom můžeme navázat tam, kde jsme v odpisování přestali.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!