Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Solidární zvýšení daně

Již od 1. ledna 2013 platí v rámci tzv. stabilizačního balíčku zavedení solidární daně. Solidární zvýšení daně z příjmů se promítlo do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „Zákon o daních z příjmů“), schválením daňového balíčku, který vláda přijala v souvislosti se snižováním schodku státního rozpočtu, a tato novela bude platná pouze dočasně po tři po sobě jdoucí zdaňovací období (2013, 2014 a 2015).

Co je solidární daň?

Solidární daň je daň z příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné výdělečné činnosti fyzických osob s vysokými příjmy.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Solidární zvýšení daně se týká fyzických osob, u kterých je součet dílčího základu z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 Zákona o daních z příjmů) a součet zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (dle § 6 Zákona o daních z příjmů) vyšší než 48násobek průměrné mzdy. V roce 2013 se jedná o částku 1 242 432 Kč za rok (či 103 536 Kč za měsíc).

Solidární daň se netýká ostatních příjmů, příjmů z pronájmu a kapitálových příjmů (dle § 9 Zákona o daních z příjmů).

Výše a výpočet solidární daně

Solidární daň činí 7 % a počítá se z rozdílu mezi příjmem fyzické osoby a 48násobkem průměrné mzdy. Pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti bude, dle § § 38ha Zákona o daních z příjmů, solidární daň součástí měsíční zálohy.

Povinnosti podat daňové přiznání pro poplatníky solidární daně

Povinnost podat daňové přiznání mají poplatníci, u kterýchnapř.:

  • součet ročních příjmů od jednoho či více zaměstnavatelů postupně přesáhne částku rovnu 48násobku průměrné mzdy a těmto poplatníkům nebyla v žádném měsíci zvýšena záloha o solidární daň,
  • součet ročních příjmů od jednoho či více zaměstnavatelů souběžně nepřesáhne částku rovnu 48násobku průměrné mzdy a těmto poplatníkům byla v některém měsíci zvýšena záloha o solidární daň,
  • součet ročních příjmů od jednoho či více zaměstnavatelů postupně či souběžně přesáhne částku rovnu 48násobku průměrné mzdy,
  • součet ročních příjmů nepřesáhne částku rovnu 48násobku průměrné mzdy, ale poplatník má další zdanitelné příjmy převyšující částku 6 000 Kč.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!