Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

DPH

Být plátce DPH nebo neplátce DPH?

28. 8. 2015

Jako začínající podnikatelé nemáte povinnost se přihlásit jako plátci DPH. Můžete však tak učinit dobrovolně. Rozeberu zde jednotlivé příklady malých živností, které se mohou týkat...

DPH - obecně

27. 8. 2015

Jedna z dalších daní, o kterou byste se měli zajímat, když podnikáte je DPH nebo-li daň z přidané hodnoty. Víte, kdy pro vás platí povinnost DPH platit? Daň z přidané hodnoty patří mezi...

Plátce DPH

26. 8. 2015

DPH, tedy daň z přidané hodnoty je řazena mezi nepřímé daně a zákon tedy rozlišuje mezi plátcem (ten kdo daň odvádí správci daně) a poplatníkem (ten, kdo daň skutečně hradí „ze svého“). Plátcem...

Registrace podnikatele k DPH

25. 8. 2015

Registrace k dani z přidané hodnoty se vyřizuje na příslušném finančním úřadě. Dobrovolná registrace se vyplatí v případě, že mezi našimi zákazníky jsou významnější firmy jako plátci DPH. Jestliže...

DPH a změny roku 2013

24. 8. 2015

Zde najdete přehledný souhrn změn DPH v roce 2013. Máte zmatek v každoročních změnách? Nezoufejte, nejste sami. Přečtěte si naši příručku. Platnost od 1. 1. 2013. Daň z přidané hodnoty od 1....

Jakých změn u DPH se můžeme dočkat?

23. 8. 2015

Speciálně daňová oblast podléhá neustále nejrůznějším změnám. Proto je třeba veškeré změny bedlivě sledovat. Daň z přidané hodnoty se mění také velmi často, jaké změny nám hrozí nejnověji? Daň...

Identifikovaná osoba

22. 8. 2015

Spolu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen “Zákon o DPH”), která je účinná od 1. 1. 2013, vznikl i nový pojem - identifikovaná osoba. Identifikovaná osoba a...

Místo plnění u DPH

21. 8. 2015

Ke správnému určení předmětu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) u dodání zboží, poskytnutí služby nebo převodu nemovitostí je důležité správně stanovit místo plnění.   Místo plnění...

Nespolehlivý plátce DPH

20. 8. 2015

Další změnou v zákoně č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, je zavedení nového pojmu, a to nespolehlivý plátce. Spolu s tímto pojmem je zavedeno i ručení příjemce za daň, která nebyla odvedena...

Dobrovolná a povinná registrace k DPH

19. 8. 2015

Povinnost registrovat se k DPH a stát se tak plátcem DPH při překročení hranice obratu 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců není v podnikatelském prostředí žádná novinka. Nově jsou však...

Skupinová registrace k DPH

18. 8. 2015

Skupinová registrace pro účely daně z přidané hodnoty je dobrovolná registrace skupiny společností, které mají mezi sebou finanční, majetkové či personální vazby. Výhody skupinové registrace u...

DPH a reklama na Facebooku a Googlu

17. 8. 2015

Reklamy na Facebooku a Googlu mají podnikatelé ve velké oblibě. Jak se vypořádat s daňovými aspekty, které reklamu provázejí, vám poradíme v následujícím článku. DPH a reklamy na...

Tuzemský reverse-charge: Přenesení daňové povinnosti

16. 8. 2015

Reverse-charge neboli režim přenesení daňové povinnosti je pojem, který velmi často slýcháme v souvislosti s poskytováním služeb přes hranice a zdaňování u DPH. Definice mechanismu...

Souhrnné hlášení k DPH

15. 8. 2015

Dodáváte-li zboží či služby s místem plnění v jiném členském státě Evropské unie a jste plátcem DPH či identifikovaná osoba, tak musíte podat souhrnné hlášení. Povinni podat souhrnné hlášení...

Zdaňovací období u DPH

14. 8. 2015

Zdaňovací období u daně z přidané hodnoty je období, za které správci daně (finančnímu úřadu) podáváme daňové přiznání k DPH a platíme DPH. Zdaňovacím obdobím je od 1. 1. 2013, dle zákona č....

Jak připravované změny DPH a ostatních oblastí ovlivní malé a velké podnikatele?

13. 8. 2015

Rok 2013 přinesl nemalé množství změn v DPH, jako byly například: zvýšení daně z přidané o celé jedno procento, změny výdajových paušálů, zvýšení daně z převodu nemovitosti a další. V tomto...

Vyrovnání odpočtu u DPH

12. 8. 2015

Vyrovnání odpočtu daně upravuje § 77 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a může ho uplatnit plátce v řádném daňovém přiznání u obchodního majetku ve lhůtě tří let pro uplatnění nároku...

Zdanitelné plnění u DPH

11. 8. 2015

Zdanitelným plněním je dodání zboží a převod nemovitosti za úplatu s místem plnění v tuzemsku, které podléhá dani na výstupu (5 % nebo 19 %) a je předmětem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!