Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jak připravované změny DPH a ostatních oblastí ovlivní malé a velké podnikatele?

Rok 2013 přinesl nemalé množství změn v DPH, jako byly například: zvýšení daně z přidané o celé jedno procento, změny výdajových paušálů, zvýšení daně z převodu nemovitosti a další. V tomto nadcházejícím roce nás však čeká také mnoho změn. Mělo by se to týkat především právní oblasti, kde se bude snažit o upravení daňového práva s rektifikací soukromého práva. Jedná se tedy o nový občanský zákoník, jenž bude schválen pro rok 2014.

Změny a cenné papíry

Nově bude stanoven časový úsek pro osvobození cenných papírů od daně z příjmu na 3 roky, což se prodloužilo od předešlých šesti měsíců. Dále bude zavedená hranice 100 000 korun pro celkové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nepatří mezi majetek firmy.  A stanoví se i tzv. nulová daň u vybraných investičních fondů, ale bude se podle nového zákona o investičních společnostech zpřísňovat daňový režim a zdaní se výplaty ze systému kolektivního investování a to i společně s podíly ze zisku.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Daně a podnikatelé

Pro podnikatele se zvýší podpora pro výzkum a vývoj rozšiřování odpočtů od základní daně. Budou se zjednodušovat tvorby opravných položek k pohledávkám. Také si podnikatelé mohou zahrnout hodnotu nesplacených pohledávek do daňových nákladů, ale pouze do výše pojistného plnění.

Pro malé firmy je pozitivem zvýšení hranice osvobození u příležitostných činností nebo při příležitostném pronájmu na 30 000 korun. Beze změny nezůstane ani zdanění závislých příjmů. V základu se budou nalézat příjmy, jež nepodléhají pojistnému. Zvýší se tedy i hranice měsíčního příjmu u dohod o provedení práce na 10 000 korun. A především se i některé daně budou moci platit inkasem nebo SIPO, což mohou být například daně z nemovitých věcí nebo zálohy na daně z příjmů.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!