Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Vyrovnání odpočtu u DPH

Vyrovnání odpočtu daně upravuje § 77 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a může ho uplatnit plátce v řádném daňovém přiznání u obchodního majetku ve lhůtě tří let pro uplatnění nároku na odpočet daně v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely, než ty které podnikatel zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně.

Uplatnit vyrovnání odpočtu daně pro jiné účely lze pouze v případě, kdy plátce původní odpočet daně uplatnil:

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

  • v plné výši a obchodní majetek použil pro účely, u kterých má nárok na odpočet daně v krácené výši či na odpočet daně nárok nemá, nebo
  • v krácené výši a obchodní majetek použil pro účely, u kterých nárok na odpočet daně nemá či má nárok na odpočet v plné výši.

Lhůta, která činí 3 roky a lze během ní uplatnit nárok na odpočet daně, začíná první den měsíce následujícím po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Po uplynutí této lhůty může plátce uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu u zdanitelného plnění v případě, kdy:

  • podnikateli vznikla povinnost daň přiznat, anebo
  • podnikatel zdanitelné plnění použil na jiné účely plnění dle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Od 1. 1. 2013 je v § 77 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nově definováno vyrovnání odpočtu daně u staveb, bytů a nebytových prostor, které nejsou dlouhodobým majetkem a plátci tyto prostory využívají k jiným účelům, než původně uplatněný odpočet daně. Stavby, byty a nebytové prostory v tomto případě podléhají vyrovnání po uplynutí lhůty dle § 73 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pokud jsou splněny podmínky odst. 1 téhož paragrafu.

Výpočet vyrovnání odpočtu daně

Výši vyrovnání odpočtu daně vypočítáme tak, že odečteme výši nároku na odpočet daně v okamžiku použití majetku a výši původního uplatněného odpočtu daně. V případě, že vyjde částka kladná, může plátce vyrovnání uskutečnit. Vyjde-li částka záporná, má plátce povinnosti vyrovnání provést.

Vyrovnání odpočtu daně uvedeme v Přiznání k dani z přidané hodnoty na řádek 45 a to v období, kdy byl majetek použit a nastala možnost či povinnost vyrovnání odpočtu daně provést. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!