Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Výpočet příjmů spolupracujících osob

Spolupracující osobySpolupracující osobou se mohou stát osoby, které žijí ve společné domácnosti s poplatníkem, který provozuje podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Příjmy, které jsou dosažené při daném podnikání nebo při jiné samostatné výdělečné činnosti, která je provozovaná za spolupráce druhého z manželů a výdaje, které jsou naopak vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, je nutné rozdělit tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela/lku nečinil více než 50 %.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Podle Zákona o daních z příjmů ale nesmí částka, která bude převedena na manžela/lku, činit více než 45.000,- Kč měsíčně i za každý započatý měsíc (jde o částku, o kterou příjmy přesahují výdaje). Ročně při vyjádření rozdílu mezi příjmy a výdaje nesmí částka přesáhnout 540.000,- Kč (jde o spolupráci za celé zdaňovací období).

V ostatních případech spolupráce manžela a osob žijících v domácnosti s poplatníkem, se dosažené příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují podle osob  tak, aby podíl na společných příjmech a výdajích činil nejvýše 30 %. Ale částka, která připadá na spolupracující osobu, nesmí činit více než 15.000,- Kč měsíčně i za každý započatý měsíc a 180.000,- Kč ročně za celé zdaňovací období.

Pokud žijí s poplatníkem některé osoby ve společné domácnosti, je možné je využít jako spolupracující osoby nebo je může podnikatel zaměstnat (není ale možné zaměstnat manžela/lku. Jedinou variantou , jak manžela/lku zahrnout do svého podnikání, je vést ji jako spolupracující osobu a zde je možnost odměňovat ji/ho.). Mezi osoby, které žijí ve společné domácnosti s podnikatelem, patří zejména děti. Je nutné zde ale dodržet podmínku, že dítě musí mít ukončenou povinnou školní docházku a nesmí na něj podnikatel pobírat daňové zvýhodnění.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!