Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění

Na rozdíl od sociálního pojištění je platba zdravotního pojištění povinná, a to i v případech, kdy pojištěnec nemá žádné zdanitelné příjmy. Plátcem zdravotního pojištění jsou zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, stát a osoby bez zdanitelných příjmů.

Kolik je minimální vyměřovací základ

Pro zdravotní pojištění je minimální vyměřovací základ roven minimální mzdě, která je od 1. srpna 2013 8 500 Kč.  V případě, že je příjem pojištěnce nižší než minimální vyměřovací základ a má povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základ, musí být odvod pojistného dopočítán do zákonného minima.

Minimální vyměřovací základ u jednotlivých plátců

1. Zaměstnavatel

Zaměstnavatel za pojištěnce odvádí na zdravotní pojištění měsíčně celkem 13,5 % (z toho 4,5 % platí zaměstnanec) z měsíčního příjmu. Zaměstnavatel tedy musí za zaměstnance odvést na zdravotní pojištění minimálně 1148 Kč. 

2. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

U OSVČ je vyměřovací základ roven 50 % příjmu z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a zdravotní pojištění je odváděno z celkového příjmu. Vždy však musí být stanoveno nejméně z minimálního vyměřovacího základu, který je stanoven pro OSVČ (odvíjí se od průměrné mzdy v národním hospodářství). Minimální zálohy na pojistné činí 1748 Kč.

3. Stát

Dle § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hradí zdravotní pojištění stát např. za neopatřené děti, důchodce, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, uchazeče o zaměstnání nebo osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi, a to i v případě, že mají příjem ze zaměstnání. Na tyto osoby se nevztahuje minimální vyměřovací základ, ale zdravotní pojištění je odváděno ze skutečně dosaženého příjmu. 

4. Osoby bez zdanitelného příjmu

K osobám bez zdanitelného příjmu řadíme ty osoby, které jsou nezaměstnané či nepodnikají a neplatí za zdravotní pojištění stát (příkladem mohou být osoby bez zaměstnání, které nejsou vedeny jako uchazeči o práci na úřadě práce). Tyto osoby se musí u své zdravotní pojišťovny nahlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a každý měsíc odvádět na zdravotní pojištění minimálně 1148 Kč. Jako osoby bez zdanitelného příjmu můžeme označit i osoby, které pracují na dohodu o provedení práce (příjem do 10000 Kč měsíčně) či dohodu o pracovní činnosti (příjem do 2499 Kč měsíčně). Tyto osoby si rovněž hradí zdravotní pojištění sami, pokud je za ně nehradí stát.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!