Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Praktické rady

Jak vystavit fakturu?

24. 2. 2015

K nejběžnějším a nejčastěji vystavovaným účetním dokladům patří bezpochyby faktura. Vystavuje ji každý podnikatel při prodeji svého zboží či služeb. Povinnost vystavit fakturu nebo jiný doklad o...

Archivace účetních dokladů

23. 2. 2015

Archivace účetních dokladů se týká vedení (dříve podvojného) účetnictví. Pokud jde o výdaje nutné ke stanovení daně z příjmů podle daňové evidence (dříve tzv. jednoduché účetnictví) archivujeme...

Jaké náležitosti má mít faktura?

22. 2. 2015

Faktura je dokument, na jehož základě dochází mezi podnikateli k úhradě zboží či služeb. Obsahuje tedy zejména kdo a komu má platit, za jaké zboží či službu, a kdy má být...

Jaké jsou nutné náležitosti výroční zprávy

21. 2. 2015

Jednou z věcí, kterou pro podnikatele a firmy znamená přelom roku, je začátek příprav na podání výroční zprávy o činnosti za uplynulých dvanáct měsíců a celkové ohodnocení a zvážení přínosů...

Přehled nejpoužívanějších účetních programů

20. 2. 2015

Vybrat si ze svého pohledu optimální účetní program není jednoduchou záležitostí. Program je potřeba vybírat především na základě vlastních možností a budoucích potřeb. Soupis seznamu účetních...

Náhradní plnění

19. 2. 2015

Život je jeden velký boj. Všichni to známe, jednou jsme nahoře a jindy to jde s námi z kopce. Chránit ty, které zradilo zdraví je jednou z povinností demokraticky smýšlející společnosti. A nejen...

Účetnictví inhouse, nebo najmout externí firmu?

18. 2. 2015

Účetnictví musí vést naprosto každý podnikatel. Bohužel málokdo je na účetnictví odborník, a pokud bude vést účetnictví doma na koleně, může napáchat mnoho škod. Právě kvůli neodborně vedenému...

Pokuty a penále

17. 2. 2015

Snad každý podnikatel se obává různých pokut a sankcí, se kterými se ve svém byznyse může setkat. Jelikož v právní legislativě neznalost neomlouvá, nikdy si nemůžete být stoprocentně jisti, že vám...

Manažerské účetnictví

16. 2. 2015

Úkolem manažerského účetnictví je poskytování dat pro řídící pracovníky (manažery) na všech úrovních účetní jednotky. Manažerské účetnictví sleduje náklady, výnosy a zisky a na rozdíl od...

Paušální výdaje

15. 2. 2015

Již několik let mají samostatně výdělečné osoby možnost sami se rozhodnout, zda povedou daňovou evidenci či pouze evidenci příjmů a závazků a budou si výdaje stanovovat paušálně, tedy procentem...

Způsoby výpočtu mýtného v roce 2013 a dálniční kupóny

14. 2. 2015

Mýtné je poplatkem za použití dané silnice. V roce 2013 nedošlo ke změnám sazeb mýtného, ale nově byly zavedeny slevy z mýtného. Rozhodujícím ukazatelem pro stanovení ceny mýtného je délka...

Co je to self billing?

13. 2. 2015

Fakturace je částí podnikání, která za poslední dobu prošla značným rozvojem. Díky němu je vystavování a zasílání faktur mnohem jednodušší, levnější a hlavně rychlejší. Mezi formu usnadnění ve...

Finanční a daňová Due diligence

12. 2. 2015

Due diligence se využívá k zjištění rizikovosti investice při fúzích či akvizicích, joint ventures, nákupu významného balíku akcií. Jedná se o komplexní analýzu dat, snahu o proniknutí do...

Jak používat vlastní vozidlo při podnikání?

11. 2. 2015

Podnikáte a potřebujete k podnikání své vozidlo? Použití vlastního i firemního vozidla v podnikání se řídí určitými podmínkami, které se projeví zejména v účetnictví. Znáte je? Vozidlo je...

Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku

10. 2. 2015

Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku je pro podnikatele daňově výhodná. Vytvářením rezervy optimalizuje přinejmenším z hlediska rozložení plateb daně svoji daňovou povinnost s minimálními...

Základní kapitál a jeho zvýšení či snížení

9. 2. 2015

Nejvýznamnější složku vlastního kapitálu tvoří u každého podnikatelského subjektu základní kapitál. Základní kapitál je majetkem společnosti a každý z podniků s ním může disponovat dle svých...

Pořízení pozemků, budov a zařízení a jejich oceňování

8. 2. 2015

Jako aktivum lze položky pozemků, budov a zařízení uznat pouze za předpokladu splnění dvou zásadních podmínek. Uvedenými podmínkami jsou: Je-li pravděpodobné, že budoucí ekonomické...

Splatnost faktur od roku 2013

7. 2. 2015

Od 1. 7. 2013 se maximální doba splatnosti faktur zkrátila na 30 dnů. Platí zde, že se obě strany mohou domluvit na jiném termínu. Pokud toto neučiní, počítá se doba splatnosti ode dne,...

Ážio

6. 2. 2015

Tohle cizokrajně působící slovo pochází z italštiny – agio. Ážio značí rozdíl. Rozdíl mezi cenou (nebo kursem) cenného papíru a jeho jmenovitou hodnotou. Může být používán též jako rozdíl mezi...

Rabat

5. 2. 2015

Pokračujeme dalším z italských termínů  - rabatto. Rabat vyjadřuje srážku. Slevu z prodejní ceny. Rabatu využívají hlavně velkoobchodníci při jednáních s dealery. Slevy mohou využít obě...

Ukazatel EBITDA - indikátor provozní výkonnosti společnosti

4. 2. 2015

Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace je indikátor, který ukazuje provozní výkonnost společnosti. EBITDA je finanční ukazatel rentability oblíbený pro svoji rozšířenost na...

Veřejné sbírky, dobrovolnictví a benefiční akce

3. 2. 2015

Jste si vědomi pomíjivosti všeho? Zvažujete, že byste pomohli potřebným? Existuje několik možností, prostřednictvím kterých můžete svou touhu zrealizovat a potěšit tak sebe i...

Význam digitalizace dokumentů

2. 2. 2015

Jednoduché a hlavně efektivní fungování firmy záleží na mnoha aspektech. Jedním z nich je i digitalizace dokumentů, která napomáhá přehlednějšímu uspořádání faktur, dohod, smluv a jiných...

Jak změnit účetní období

1. 2. 2015

Účetní období je (dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991, o účetnictví) období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výjimečně může toto období trvat dobu kratší (např. při zániku účetní jednotky)...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!