Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Veřejné sbírky, dobrovolnictví a benefiční akce

Jste si vědomi pomíjivosti všeho? Zvažujete, že byste pomohli potřebným? Existuje několik možností, prostřednictvím kterých můžete svou touhu zrealizovat a potěšit tak sebe i obdarovaného.

Jako běžný občan, podnikatel či zástupce společnosti máte možnost zrealizovat svoji pomoc prostřednictvím veřejné sbírky, dobrovolnictví, benefiční akce, ale i dalších způsobů. 

Veřejnou sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba. Realizaci samotné sbírky lez provést několika způsoby. Jednak shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném bankovním účtu, dále prostřednictvím pokladniček, prodejem předmětů a vstupenek, pronájmem telefonní linky a v poslední době oblíbenou dárcovskou SMS.  Finanční prostředky vybrané pod hlavičkou veřejné sbírky musí být vázány na předem stanovený konkrétní projekt.

Veřejnou sbírkou není

Veřejnou sbírkou, není cílené shromažďování financí za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů. Za veřejnou sbírku nelze považovat ani sběr finančních prostředků realizovaný církvemi a náboženskými společnostmi na půdě církve, a to k církevním a náboženským účelům konaných v kostelech, modlitebnách a dalších místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost vykonávaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník obdarovává příjemce svým časem a schopnostmi. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu. Odplatou mu je dobrý pocit z vykonané pomoci a nabytí dalších zkušeností.

 Benefiční akce

Neziskovou organizaci lze také podpořit účastí na benefiční akci. Dárci prostřednictvím zaplacení vstupného na kulturní, zábavní či sportovní akci přispívají na dobročinné aktivity.

Další formou pomoci je prodej výrobků či služeb, kdy firma či organizátor poukazuje celý zisk nebo jeho část na dobročinné účely. Dárce tak přispívá samotným zakoupením daného produktu.

Daňové hledisko benefičních akcí

Pořádá-li nezisková organizace akci a vstupné "zahrnuje" sponzorský příspěvek, jde o příjmy z vlastní činnosti, které podléhají dani z příjmů. Podobně je tomu při prodeji předmětů. Zákazníci zakoupením předmětu přispívají na dobročinné účely, jde o příjmy z vlastní činnosti a zisk je rovněž zdaněn.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!