Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Problém s určením příslušnosti k OSSZ

Okresní správu sociálního zabezpečení znají podnikatelé jako instituci, které musí odvádět pojistné, obsahující příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové zabezpečení. Dobrovolně si ještě mohou ještě platit nemocenské pojištění, které na rozdíl od zaměstnanců netvoří povinnou součást odvodu na sociální pojistné.

Při zahájení podnikání můžeme využít možnosti jednotného registračního formuláře, kdy poté co ohlásíme zahájení podnikání na živnostenském úřadu a obdržíme živnostenský list, již nemusíme, jako tomu bylo dříve, vydat se na příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení), a ohlásit zahájení činnosti ještě zde, dnes to za nás učiní Živnostenský úřad, stačí, když při vyplňování přihlašovacího formuláře zaškrtneme variantu, že si přejeme, aby tuto ohlášku za nás Živnostenský úřad provedl.

Automaticky obvykle předpokládáme, že budeme spadat pod místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení v daném okrese, kde plánujeme začít podnikat, a kde pobýváme. Pokud bychom se již dostali k úvaze, jak určit místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, když v jednom okresním městě zahajujeme podnikání a v jiném okresním městě bydlíme, zřejmě bychom dali přednost místu podnikání. Ovšem není tomu tak.

Místní příslušnost u Okresní správy je určována v první řadě trvalým pobytem fyzické osoby, nezávisle na tom, kde má místo podnikání. Což sebou samozřejmě pro podnikatele přináší řadu komplikací, pokud potřebuje něco vyřídit na OSSZ osobně a trvalý pobyt má hlášený někde, kde se nezdržuje.

Komplikace sebou navíc přináší i to, když se podnikatel rozhodne stát zaměstnavatelem. V tomto případě je totiž již místně příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení, ta Okresní správa, kde má podnikatel nahlášen místo podnikání. Takže v praxi pak na jednu OSSZ podnikatel odvádí sociální pojištění sám za sebe a na další odvádí sociální pojistné z mezd a sociální pojistné zaměstnavatele.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!