Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Zdanění cenných papírů v roce 2014

Nakoupili jste a prodali cenné papíry a nevíte, jestli je musíte zdanit? Podívejme se na situace, kdy je nutné daň z příjmu při prodeji cenných papírů zaplatit. 

Zdanění prodeje cenných papírů v současnosti

V případě, že jste nakoupené cenné papíry prodali před uplynutím 6měsíčního časového testu (doba, po kterou jsou cenné papíry drženy), pak musíte dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odvést daň z příjmů z prodeje cenných papírů, která činí 15 %. Základem pro výpočet daně z příjmů je rozdíl mezi příjmem z prodeje cenných papírů a výdaji, které souvisejí s prodejem cenných papírů (např. transakční poplatky při nákupu a prodeji cenných papírů). U příjmů z cenných papírů podáváme dle § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, daňové přiznání, pokud jsou příjmy fyzické osoby z prodeje cenných papírů vyšší než 15 000 Kč a u zaměstnanců vyšší než 6 000 Kč. Daňová ztráta v tom případě nesnižuje daňový základ.    Pokud dodržíte lhůtu časového testu a nakoupené cenné papíry prodáte po 6 měsících, tak jsou příjmy z prodeje cenných papírů po splnění určitých podmínek (např. se nejedná o prodej cenných papírů, které jsou zařazeny do obchodního majetku) osvobozeny od daně z příjmů. Z příjmů z prodeje cenných papírů nemusíme platit zdravotní ani sociální pojištění. 

Zdanění prodeje cenných papírů od roku 2014

Daňová reforma, která by měla platit od roku 2015, některé změny již od roku 2014, přinese změny i u prodeje nakoupených cenných papírů. V daňové reformě se předpokládá prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů na 3 roky. Výjimkou budou pouze menší investoři s příjmem (ne zisk) do 100 000 za rok, u nich bude i nadále platit osvobození od daně. Podmínka, že nakoupené cenné papíry nejsou zahrnuty do obchodního majetku, zůstává.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!