Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Snížení výše zálohy na zdravotní pojištění

Nejsou vaše příjmy z podnikání právě v tuto chvíli nejlepší. Požádejte zdravotní pojišťovnu o snížení měsíčních záloh na zdravotní pojištění, v některých případech vám vyjde vstříc. 

Jak vysoké zálohy musí podnikatel platit

Osoby samostatně výdělečně činné na zálohy v současnosti platí měsíčně minimálně 1748 Kč. U osob samostatně výdělečně činných, za které platí zároveň i stát, odvádí zálohy na zdravotní pojištění dle výše svých příjmů v předchozím roce. V případě, že je osobou samostatně výdělečně činnou i zaměstnanec a je jeho příjem alespoň ve výši minimální mzdy, není povinen zálohy platit. 

Podmínky pro snížení záloh na zdravotní pojištění

Podmínky pro snížení záloh definuje § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné všeobecné zdravotní pojištění. Osoby samostatně výdělečné činné mohou zdravotní pojišťovny žádat o snížení záloh na pojistné v případě, že je jejich příjem po odečtení výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který přísluší v průměru na 1 kalendářní měsíc (v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce, který předchází podání žádosti), a to nejméně po 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce, nejméně o jednu třetinu nižší než průměrný příjem za kalendářní měsíc v předchozím roce, ve kterém osoba vykonávala alespoň část měsíce samostatnou výdělečnou činnost.  Dle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, lze snížení záloh na zdravotní pojištění provést pouze na dobu maximálně do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl podán přehled. 

Kdo o snížení záloh na zdravotní pojištění požádat nemůže

Žádost o snížení záloh na zdravotní pojištění nemohou žádat osoby samostatně výdělečně činné, které zahájili činnost v tomto roce. U takových osob totiž nemůže být porovnán průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů v běžném roce a v roce předcházejícím. O snížení záloh na zdravotní pojištění dále nemohou žádat osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost zachovat minimální vyměřovací základ a odvádět zdravotní pojištění dle dosažených výsledků pouze v minimální výši.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!