Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v roce 2014

Tak jako každý rok dojde i v roce 2014 k růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění. Minimální výše záloh pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) se odvíjí od průměrné mzdy, a protože se zvyšuje, dojde ke zvýšení i u záloh na pojištění.

Průměrná mzda se počítá jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro důchodové zabezpečení, který je 1,0015. Pro rok 2014 tedy průměrná mzda bude činit 25 942 Kč (25 903 x 1,0015). Pro výpočet průměrné mzdy se využívá vyměřovací základ pro rok 2012, což je 25 903 Kč.

Minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2014

Minimální zálohy na sociální pojištění vypočítáme tak, že čtvrtinu průměrné mzdy vynásobíme sazbou sociálního pojištění. Při výpočtu minimálních záloh na sociální pojištění u OSVČ musíme zohlednit, zda je činnost vykonávána jako hlavní či vedlejší:

  • hlavní činnost: (25 942 / 4) x 0,292 (sazba pojistného pro OSVČ je 29,2 %) = 1 894 Kč
  • vedlejší činnost: 758 Kč

OSVČ a povinnosti platit zálohy na sociální pojištění

Povinnost platit sociální (důchodové) pojištění mají všechny OSVČ, které vykonávají svou činnost jako hlavní. Sociální pojištění se platí formou měsíčních záloh a počítá se z vyměřovacího základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, je sociální pojištění placeno z minimálního vyměřovacího základu. Maximální vyměřovací základ pro rok 2014 je 1 245 216 Kč (48násobek průměrné mzdy), OSVČ tedy může na sociální pojištění odvést maximálně 363 604 Kč (1 245 216 Kč x 29,2 %).

Minimální zálohy na zdravotní pojištění v roce 2014

Výši minimální zálohy na zdravotní pojištění vypočítáme tak, že polovinu průměrné mzdy vynásobíme sazbou zdravotního pojištění (13,5 %), což znamená, že pro příští rok bude minimální výše zálohy na zdravotní pojištění 1 752 Kč. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!