Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Konkurz nebo likvidace?

Ukončení činnosti firmy většinou nebývá nic příjemného. Ve většině případů jsou společnosti ukončeny z důvodu toho, že nejsou schopny dostát svým závazkům. Právě rozsah toho, nakolik je společnost zadlužená a zda bude i nadále pokračovat, od sebe odlišuje pojmy likvidace a konkurz.

Při předlužení podávají návrh na konkurz majitelé

V okamžiku, kdy není firma schopná dostát svým závazkům a dojde u ní k předlužení, dostane se do tzv. úpadku. Jde o situace, kdy společnost nedokáže zajistit plnění finanční, nikoliv věcné. Další podmínkou je skutečná neschopnost platit, tedy situace, kde společnost nemá dostatek finančních prostředků, avšak ne pouze neochota svým závazkům dostát. V případě, že společnost penězi disponuje, ale nechce zaplatit, se společnost může dostat do exekuce. Neschopnost platit musí také trvat delší dobu. Pakliže je celková hodnota majetku dlužníka nižší, než jsou jeho závazky, jde o tzv. předlužení. Při platební neschopnosti, i při předlužení, je možné na firmu vyhlásit tzv. konkurz. Do konkurzu se může dostat jak právnická osoba, tak osoba fyzická. Při konkurzu se předpokládán více věřitelů, kteří podnik do konkurzu posílají.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Po konkurzu podnik nemusí nutně končit

Zatímco při konkurzu se předpokládá uspokojení pouze částečných závazků, v případě likvidace se očekává ještě zůstatek, na který mají nárok vlastníci. Pakliže společnost projde likvidací, dojde také k ukončení činnosti společnosti a firma je vymazána z obchodního rejstříku. Oproti tomu po skončení konkurzu je možné ještě v činnosti firmy pokračovat a podnik neztrácí právní subjektivitu.  Konkurz má před likvidací přednost, pakliže by probíhala likvidace společnosti a došlo by k vyhlášení konkurzu, pak má konkurz přednost. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!