Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Metody oceňování podniku

Oceňování podniku zachází s podnikem jako se zbožím, které je určeno k prodeji. A abyste mohli zboží prodat, musíte znát jeho hodnotu, stejné je to s podnikem. Důvodů proč je třeba ocenit podnik, může být několik.

Ocenění podniku budete potřebovat při jeho prodeji, sloučení s jiným podnikem, změně právní formy nebo jeho restrukturalizaci.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Oceňení po vás může chtít také banka, pokud budete žádat vyšší úvěr nebo budete chtít nechat svou firmu pojistit.  Stejně tak, pokud se rozhodnete se svým podnikem vstoupit na burzovní trh.

Pokud se chystáte k ocenění podniku, měli byste hledat odpověď na několik otázek. Například jakou má podnik tržní hodnotu, tedy kolik by za něj byl ochoten zaplatit běžný kupující? Proč chcete podnik ocenit? Kdo ocenění provede?

K procesu ocenění podniku se zpravidla používají tři metody ocenění, které jsou mezinárodně uznávány. Příjmová nebo-li výnosová metoda, tržně srovnávací metoda a metoda sumární hodnoty. Při oceňování podniku můžete být využita jedna metoda nebo třeba kombinace všech tří. Vše je závislé na důvodech, proč podnik oceněním prochází.

 

Příjmová metoda ocenění podniku

Příjmová metoda ocenění podniku se používá v případě, že chceme znát cenu podniku z důvodu možných budoucích výnosů z podniku. 

V praxi se využívají dvě příjmové metody ocenění podniku – metoda přímé kapitalizace a metoda tak zvaného diskontovaného cash flow. U těchto metod ocenění se využívá postup, kdy je hodnota mjetku odvozena od schopnosti podniku split očekáváné výnosy.

Metoda přímé kapitalizace se používá v případě, že podnik vykazuje stabilní zisk a není zapotřebí dalších větších investic.

Metoda diskontovaného cash flow se používá v případech, kdy podnik vykazuje v příjemch výkyvy nebo bude nutná investice.Tržně srovnávací metoda

Tržní metodou ocenění podniku se stanovuje jeho hodnota analýzou prodejů srovnatelného majetku v nedávném období.

Tržní metoda je založena na tom, že kupec za podnik nezaplatil více než za jiný srovnatelný podnik.  Velmi zjednodušeně řečeno je podle této metody cena podniku stanovena podle toho, za kolik se nedávno prodal podobný podnik, který se zabýval stejnou činností. Tato metoda se používá obvykle tam, kde existuje fungující a dobře rozvinutý kapitálový trh.

 

Metoda sumární hodnoty aktiv

Při použití této metody ocenění je hodnota podniku odvozena od hodnoty jeho aktiv. odvozuje hodnotu podniku od celkové hodnoty aktiv, která daný podnik vytvářejí a která jsou jeho součástí.

Jinými slovy  jsou  sečteny veškerá aktiva podniku. Od výsledku odečteny závazky a z konečného čísla vychází současná cena podniku.

Správné ocennění podniku je velmi složitou záležitostí a je za potřebí vycházet z mnoha faktorů. Nutná je nejen dobrá znalost prostředí samotného podniku, ale spousta teoretických vědomostí, bez kterých by výsledná cena mohla být značně zkreslená.

Pokud si nejste jisti, že tento nelehký úkol zvládnete, můžete se obrátit na některou ze specializovanýuch firem, které se oceněním podniku zabývají. Na internetu  jich najdete hned několik a jejich zkušenosti se vám budou jistě hodit. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!