Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Taflerův bankrotní model

Tento bankrotní model je známý již od roku 1977. Definují ho 4 poměrové ukazatele, které jsou spojené do diskriminační funkce.

 

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pro příklad a použití vzorce budeme používat pojmy, které budou vždy uvedeny za příkladem v závorce, aby bylo jasné, z jakých účetních dokumentů se dané hodnoty použily:

 

VZZ – Výkaz zisků a ztrát

R - Rozvaha

 

První poměrový ukazatel:

R1 = zisk před zdaněním/ krátkodobé závazky

R1 = (provozní hospodářský výsledek (VZZ) + hospodářský výsledek z finančních operací (VZZ) + mimořádné výnosy (VZZ) – mimořádné náklady (VZZ))/ krátkodobé závazky (R)

 

Druhý poměrový ukazatel:

R2 = oběžná aktiva/ cizí kapitál (cizí zdroje)

R2 = oběžná aktiva (R)/ cizí zdroje (R)

 

Třetí poměrový ukazatel:

R3 = krátkodobé závazky/ celková aktiva

R3 = krátkodobé závazky (R)/ aktiva celkem (R)

 

Čtvrtý poměrový ukazatel:

R4 = tržby celkem/ celková aktiva

R4 = (tržby za prodej zboží (VZZ) + výkony (VZZ))/ aktiva celkem (R)

 

Taflerova diskriminační rovnice:

T = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4 = 0,277

 

Hodnocení Taflerova bankrotního modelu:

 

Pokud je vypočtené T > 0,3, jde o společnost s nízkou pravděpodobností bankrotu. Pokud je T < 0,2, jde o společnost s vysokou pravděpodobností bankrotu.

 

Pokud je 0,2 < T < 0,3, jde o společnost, která se nachází v šedé zóně.

 

Příklad výpočtu s vymyšlenými údaji:

R1=(5864-3045+0-0)/11624=0,243

R2=31365/86273=0,364

R3=11624/121349=0,096

R4=(1444+95138)/121349=0,796

 

T = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4

T = 0,53 x 0,243 + 0,13 x 0,364 + 0,18 x 0,096 + 0,16 x 0,796=0,321

 

Z bankrotního modelu Taflerův bankovní model vyplývá, že finančně-ekonomická situace se nenachází v šedé zóně. Předpoklad bankrotu je zde tudíž velmi malý, jelikož číslo 0,321 je vyšší než 0,3, které signalizuje nízkou pravděpodobnost bankrotu. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!