Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Úmrtí podnikatele. Konec podniku?

Nikdo nechce hned myslet na nejhorší. Jenže, jak se říká, „smrt si nevybírá“. Je jí jedno, zda se jedná o muže, ženu, třicátníka, šedesátníka, zaměstnance, či podnikatele. Jak je to v případě, když podnikatel umře, respektive co se stane s jeho firmou?

 

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Úmrtí podnikatele – živnostníka – co dál? 

Každý, kdo podniká na základě živnostenského oprávnění, není zapsaný do obchodního rejstříku, je fyzickou osobou, ne firmou, jako takovou. V případě, že dojde k úmrtí takové podnikající osoby, i samotné podnikání je ukončeno.

 

Možnost pokračování v živnosti

Má-li však podnikající osoba dědice, mohou v případě zájmu v podnikání pokračovat. Dědicové mohou pro podnikání použít živnostníkovi peníze, firemní prostory, produkty. Stávající zaměstnanci si nemusí hledat novou práci, nechají-li si je dědicové.

 

Pokračování s původním živnostenským oprávněním

Dokonce je možné pokračovat v podnikání na základě původního živnostenského listu, ovšem jen po dočasnou dobu, než si dědicové vyřídí živnostenský list pod svým jménem. Tato doba je limitována šesti měsíci. 

Proč hned nevyřídit nové živnostenské oprávnění? Je to především z důvodů vyřízení závazků plynoucích z podnikání zemřelého živnostníka – možnosti mít přístup k bankovním účtům aj.

 

Kdy je čas zajít na živnostenský úřad

Budete pokračovat v podnikání? Pak také nezapomeňte zajít na živnostenský úřad. Máte na to čtvrt roku od momentu, kdy došlo k úmrtí podnikatele. Ostatně, kdybyste tak neučinili, neměli byste možnost dočasně pokračovat s původním živnostenským oprávněním.  

 

Úmrtí podnikatele – obchodní firmy – co dál? 

Druhý případ, který může nastat, je úmrtí podnikatele, ať už fyzické, nebo právnické osoby, který je zapsaný v obchodním rejstříku.  

Možnost pokračování v podnikání – pod shodným jménem podniku u právnické osoby 

Má-li podnikající osoba (právnická) dědice, ti pak mohou v podnikání stávajícího podnikatele pokračovat, aniž by museli měnit zakládající smlouvy, jméno firmy aj.  

Možnost pokračování v podnikání – s upraveným jménem podniku u fyzické osoby

Má-li podnikající osoba (fyzická) dědice, pak mohou pokračovat v podnikání. Je však třeba jméno firmy doplnit. U podnikající fyzické osoby tvoří název firmy: jméno a příjmení podnikající osoby. Po úmrtí podnikatele je pak nutné k jménu a příjmení přidat například: dcery, synové, junior aj.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!