Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Darovací daně

Darovací daněSpolečně s novým občanským zákoníkem přichází i změny daňových zákonů. Změny byly předběžně odsouhlaseny 8. 8. 2013 Parlamentem ČR, v září je však Senát zamítl. Sněmovna je rozpuštěna a tudíž nemůže hlasovat. Do popředí v daňové tematice se dostává vláda a její návrhy dvou zákonných opatření Senátu.

Konkrétně se jedná o úpravu textu u tisků 1004 a 1003. Změní se části, které vedly Senát k zápornému rozhodnutí.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Úpravy

Hodně diskutované téma osvobození divident se roku 2014 týkat nebude.

Sazba daně z příjmu právnických osob pro investiční fondy má být nulová. Investiční fondy přitom musí splnit určitá kritéria.

 • Zdanění podílu na zisku vyplácených fondy
 • Fyzické osoby – 15%
 • Právnické osoby – 19%

Ostatní fondy si zachovávají sazbu 19%.

Investoři (právnické osoby) by neuplatňovali osvobození podílu na zisku.

Terminologie nového návrhu

Poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání  -  by se změnil na termín „veřejně prospěšný poplatník“.

V návrhu zákona dále zůstává

 • Integrace dědické a darovací daně do zákona o daních z příjmu
 • Jednodušší tvorba opravných položek
 • Zvýšení max. limitu pro odpočet darů
 • Zvýšení daňového odpočtu motivačního příspěvku na studenta či žáka
 • 100% rovnoměrný odpis dlouhodobého hmotného majetku, skupina 1. Nebo 2., doba 12 měsíců
 • Prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky
 • Převod nemovitostí (pozemku, na kterém je nemovitost) by měl v oblasti DPH spadat do stejné oblasti jako převod staveb
 • Při koupi nebo směně nemovité věci si budou moci smluvní strany zvolit, kdo bude poplatníkem daně

14. schůze

Na 14. Schůzi Senátu byly odsouhlaseny daňové změny, zákonné opatření o veřejných zakázkách, zvýšení platby za pojištěnce zdravotním pojišťovnám. Prvním zákonným opatřením se stalo opatření o nabytí majetku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!