Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Dotovaný zadavatel

Dotovaným zadavatelem se rozumí osoby

Splňují podmínky

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 • Zakázka je z 50% hrazena veřejným zadavatelem
 • Jedná se o
 1. nadlimitní zakázky na služby
 2. nadlimitní zakázky na stavební práce
 • Minimální finanční limit je stanoven na 125 451 000Kč

Lhůty pro podání nabídek

Nadlimitní zakázky

 • Otevřené řízení = 52 dnů
 • Užší řízení = 40 dnů
 • Odůvodněné případy = 10 dnů

Zjednodušené podlimitní řízení u nadlimitní zakázky nelze, soutěžní dialog a jednací řízení se řídí dle uvážení zadavatele.

Podlimitní zakázky

 • Otevřené řízení = 22 dnů
 • Užší řízení = 15 dnů
 • Zjednodušené podlimitní řízení = 15 dnů
 • Odůvodněné případy = 7 dnů

Soutěžní dialog a jednací řízení se řídí dle uvážení zadavatele.

Lhůta pro doručení žadosti

Nadlimitní veřejná zakázka

 • Užší řízení = 37 dnů
 • jednací řízení s uveřejněním = 37 dnů
 • soutěžní dialog = 37 dnů

V případě nedodržení lhůty 37 dnů u prvních dvou případů = 15 dnů (povinností je doložit objektivní důvody).

Podlimitní veřejná zakázka

 • Užší řízení = 15 dnů
 • jednací řízení s uveřejněním = 15 dnů
 • soutěžní dialog = 15 dnů

V případě nedodržení lhůty 15 dnů u prvních dvou případů = 10 dnů (povinností je doložit objektivní důvody).

Zadavatelé veřejné zakázky se rozdělují do více kategorií. U dotovaného zadavatele platí stejné lhůty jako u veřejného zadavatele.

Zadavatel veřejné zakázky

1.    Sektorový

2.    Veřejný

3.    Dotovaný

4.    Centrální

Dalším zadavatelům se budeme více věnovat v jiných článcích.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!