Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Finanční investice

Pokud mluvíme o investicích, hovoříme o vložení určité hodnoty prostředků do určitých aktivit, které nám přinesou očekávaný výsledek v podobě vyšší budoucí hodnoty (ve většině případů se jedná o zisk).

Charakteristika finančních investic

U těchto investic je charakteristické, že se zde kombinují vlastnosti peněžních prostředků, majetkových aktiv a dlužních prostředků (dluhových hodnot).

Tyto investice neprobíhají mezi více jak dvěma činiteli. Investují se mezi nimi převážně finanční prostředky. Někdy dochází k investici majetkových hodnot. Investice je zachycena v listinné podobě, kde jsou uvedeny veškeré podmínky investování hodnot.

Mezi finanční investice můžeme řadit:

Peněžní vklady.

Depozitní certifikáty (jsou brány jako nejbezpečnější investice volných finančních prostředků z hlediska rizika a vymahatelnosti).

Úvěry a půjčky.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dluhopisy (obligace, hypotéční zástavní listy, směnky …).

Akcie.

Podíly ve společnostech.

Podílové listy.

Cenné papíry – ty jsou nejčastější podobou příslušných listin, které zaručují majitelům práva (práva, která vyplývají z jejich držby). Mohou být převoditelné i obchodovatelné. Mohou zde být použity i šeky. Jedná se o cenné papíry, díky kterým je možné vyplatit hodnotu osobě, která je uvedena na šeku (vyplácí banka).

Ten, kdo poskytl své finanční prostředky (nebo také i majetkové prostředky) a dostal za ně právní dokument (v podobě finančních investic), by měl mít zaručena určitá práva.

Právo podílet se na zisku díky svým vloženým prostředkům.

Právo podílet se na majetku osoby (organizace), která si finanční prostředky vypůjčila.

Právo na vrácení hodnot (majetkových, finančních).

Právo na určenou (dopředu) peněžní hodnotu (odměnu) – úroky, prémie.

Právo rozhodovat o využití finančních prostředků, které byly osobou do procesu vloženy. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!