Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ

Od 1. 1. 2014 platí povinnost elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení. Všichni zaměstnavatelé tak budou muset veškeré předepsané tiskopisy podávat elektronicky. Tuto povinnost stanoví zákon č. 470/2011 Sb.   Tato povinnosti se týká každého zaměstnavatele, který zaměstnává nejméně jednoho zaměstnance, a to i osob samostatně výdělečně činných, které jsou v roli zaměstnavatele. Možnost zasílat formuláře České správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě využívají někteří zaměstnavatelé v současnosti, elektronickou formou jsou zasílány evidenční listy důchodového pojištění či oznámení o nástupu do zaměstnání.    Od 1. 1. 2014 budou zaměstnavatelé zasílat elektronicky formou datové věty (formát XML) tyto tiskopisy:   • evidenční list důchodového pojištění,   • přehled o výši pojistného,   • potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění,   • oznámení o nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání,   • příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.   Dle zákona bude povinností elektronicky podávat i tiskopisy (prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny): Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška do registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Veškeré další informace o elektronických podáních tiskopisů naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení či můžete kontaktovat speciální call centrum na tel. čísle 585 708 290. 

OSVČ v roce 2014 ještě v papírové podobě

Osoby samostatně výdělečně činné budou moci Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění nebo oznámení o zahájení činnosti podávat i v klasické papírové podobě. Povinnost elektronického podání tak bude ještě o rok odložena.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!