Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Reálné investice

Pokud mluvíme o investicích, hovoříme o vložení určité hodnoty prostředků do určitých aktivit, které nám přinesou očekávaný výsledek v podobě vyšší budoucí hodnoty (ve většině případů se jedná o zisk).

Charakteristika reálných investic

Základní rozdíl reálných investic od investic finančních je v tom, že reálné investice jsou vždy vázány na určitou konkrétní činnost nebo také určitý předmět. Předpokladem je, že tyto činnosti a předměty mají charakter hmotných aktiv. Jako příklad můžeme udat přímé podnikání, nemovitosti, drahé kovy, umělecké předměty, starožitnosti nebo také sbírky. Hlavní výhodou těchto reálných aktiv je jejich reálná podoba a následně i jejich užitečnost pro spotřebitele. Například v nemovitostech je možné po určité době bydlet (po výstavbě nebo rekonstrukci), umělecké předměty a starožitnosti si můžeme ve vlastních domech vystavit (po vyrobení nebo restaurování). Hlavní nevýhodou těchto reálných aktiv je jejich nižší likvidita (aktiva jsou převedena zpět v peníze – někdy je to problém i několika let).

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Tyto investice si vybírají spíše investoři, kteří mají za cíl investovat právě do uvedených aktivit.

Z celé řady těchto výše uvedených předmětů a činností je nejdůležitější reálnou investicí investice do podnikání. A to v oblasti poskytování služeb nebo výrobní činnosti. Pokud se někdo orientuje v prodeji majetku, který ho do určité doby uchovává u sebe (tím je na mysli držba majetku) a poté následuje jeho prodej, jsou zde na místě investice do nemovitostí, movitých věcí, které mají trvalou hodnotu (drahé kovy, nerostné suroviny, umělecké předměty).

Pokud by chtěl být podnikatel (či jiná osoba) považována za „atraktivní“ ve svých investicích, měl by svou pozornost zaměřit na moment, kdy dochází k očekávání vysoké míry inflace či v období hospodářské nejistoty. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!