Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Co je to kolektivní smlouva?

Pokud ve společnosti působí odbory, pak mohou se zaměstnavatelem dohodnout tzv. kolektivní smlouvu. Ta slouží k prosazování práv zaměstnanců a zlepšování pracovních podmínek. Kolektivní smlouva také může upravovat mzdové nároky zaměstnanců.

Kolektivní smlouva nesjednává pouze mzdu

Pokud se hovoří o kolektivní smlouvě, většině vytane na mysli právě sjednávání mzdových nároků, o kterých se hovoří především. Kolektivní smlouva však může upravovat mnohem více podmínek, její uzavření je v zájmu jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Smlouvu uzavírají za zaměstnance odbory, přesněji za zaměstnance, kteří do odborové organizace vstoupili a jsou jí zastupováni.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Kromě údajů o mzdě také pravidla propouštění

Co vše tedy může kolektivní smlouva obsahovat? Je to jednak údaj o základní a minimální mzdě ve společnosti, dále pak náhrady za práci např. v noci, ve svátek, kolektivní smlouva také může stanovat, za jakých okolností může dojít k zaměstnávání přes čas a jaká mzda za to pracovníkovi náleží. Kolektivní smlouva může uvádět, jaké náhrady náleží zaměstnanci, který pracuje v méně vyhovujícím prostředí, jak je možné propouštět zaměstnance a jaké náhrady jim za to náleží. Kolektivní smlouva může vyjednat speciální odstupné, vyšší, než je dáno zákoníkem práce.

V kolektivní smlouvě i délka dovolené a její nařízení

Díky kolektivní smlouvě je možné se dohodnout na délce dovolené a na tom, kdy může být dovolená nařízena. Udána může být splatnost mzdy, výše a podmínky pro udělení mimořádných odměn, 13. a 14.platů. Popsány mohou být také pracovní podmínky, kolektivní smlouva může zaměstnavateli nařizovat, aby dbal na zlepšení těchto podmínek atd. Kolektivní smlouva může vyjednávat mzdové podmínky pouze u soukromých společností, nikoliv ve státních organizacích, ve kterých jsou pevně stanoveny zákonem. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!