Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Co je to komisionářská smlouva?

Nejenom v podnikatelských vztazích bývá uzavírána komisionářská smlouva. Tato smlouva je uzavírána podle obchodního zákoníku, jde tedy vždy o záležitost obchodního charakteru. Víte, jaký je rozdíl mezi smlouvou komisionářskou, mandátní a příkazní?

Dvěma stranami v této smlouvě jsou komisionář a komitent. Komisionář se přitom komisionářskou smlouvu zavazuje, že pro komitenta provede za úplatu určitou obchodní záležitost. Tuto záležitost provádí za úplatu, kterou mu poskytne právě komitent. Základní rys komisionářské smlouvy a rozdíl oproti smlouvě mandátní představuje fakt, že tato činnost je prováděna na účet komitenta, přitom však jménem komisionáře. Na rozdíl od smlouvy mandátní, kdy mandatář zastupuje mandanta přímo, jde tedy o nepřímé zastoupení. Obě tyto smlouvy jsou však upravovány obchodním zákoníkem, na rozdíl od smlouvy příkazní, která je upravována zákoníkem občanským.

Komisionáři nevznikají automaticky z plnění smlouvy žádné práva ani povinnosti ke třetím osobám. Komisionář může požadovat, aby byl splněn závazek třetí osoby pouze tehdy, pokud je tento fakt uveden výslovně ve smlouvě. Při sepisování komisionářské smlouvy je třeba řešit celý okruh nejrůznějších faktů, aby byla smlouva platná a ochraňovala sféru vlivů komisionáře i komitenta. Proto se rozhodně vyplatí se obrátit na kvalifikovaného právníka. 

Komisionářská smlouva je smlouvou úplatnou, komisionáři náleží úplata, jejíž výše může být sjednána ve smlouvě, nebo se na její výši obě strany dohodnou podle výsledku činnosti komisionáře. Typickým příkladem může být prodej určitého zboží, kdy se odměna sjednává podle toho, za kolik se podařilo zboží prodat. Pokud je tato obchodní činnost sjednávána opakovaně, vyžaduje obchodní zákoník, aby byla uzavřena smlouva o obchodním zastoupení. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!