Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Co je to mandátní smlouva?

Zejména v oblasti zaměstnávání a provádění práce za úplatu se můžeme setkat s  pojmem mandátní smlouva, který má ještě širší význam. Víte, co přesně tento druh smlouvy znamená?

Mandátní smlouva nezavazuje k pobytu ve firmě

Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro svého mandanta zařídí a provede určitou záležitost, a to za úplatu, kterou mu mandant poskytne. Mandatář nepracuje na svůj účet, ale na účet mandanta. Mandatář je povinen postupovat s odbornou péčí, avšak není povinen tuto činnost vykonávat přímo on a není povinen se zdržovat na pracovišti, či ve firmě. Tuto povinnost má mandatář pouze tehdy, pokud je tento fakt výslovně uveden ve smlouvě. Mandant je povinen mandatářovi uhradit náklady, které mu při výkonu funkce vznikly. Mandant může smlouvu vypovědět kdykoliv chce, mandatář pak na konci ke konci kalendářního měsíce, a to další měsíc poté, co byla mandatářovi doručena výpověď.

Typickým příkladem smlouva jednatele

Typickým příkladem této smlouvy je smlouva s jednatelem firmy. Nejde o klasickou smlouvu pracovní ani o zaměstnanecký poměr. V mandátní smlouvě je však uveden rozsah jeho povinností, které mohou smlouvu pracovní připomínat. Jednatel také nemá povinnost zdržovat se na pracovišti. Mandatář jedná vždy jménem mandanta, přímé zastoupení není možné.

Mandátní a příkazní smlouva

V některých případech se zaměňuje smlouva mandátní za smlouvu příkazní. Smlouvu příkazní však řídí občanský zákoník, přičemž smlouvu mandátní zákoník obchodní. Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce vykoná určitou činnost, nebo určitou věc. Tato smlouva je přitom bezúplatná, úplatná je pouze v případě, že je úplata sjednána smlouvou, nebo je obvyklá vzhledem k povolání příkazce. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!