Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Co je to sloučení a splynutí podniku?

Důvodů pro akvizici, tedy kupování jedné společnosti druhou, může být hned několik. Může jít o snahu o přístup k novým trhům, zákazníkům, k novým technologiím, nebo třeba snaha o likvidaci konkurence. Je však třeba rozlišovat, zda dva podniky spolu splynou, nebo zda dojde ke sloučení.

Sloučení nebo splynutí?

Zásadní rozdíl mezi splynutím a sloučením podniku představuje fakt, zda po okamžiku fúze pokračuje alespoň jedna společnost dále, nebo zda obě společnosti zcela skončily. Při sloučení totiž pokračuje jedna společnost i nadále, zatímco druhá společnost mizí. Jméno silnější společnosti tedy bude fungovat nadále, pokud bude mít společnost zájem o převedení zaměstnanců z původní firmy, pak jim musí vystavit zcela nové pracovní smlouvy, ovšem že za stejných podmínek, jako měli původně, na jméno nové firmy. Přitom se rozlišuje tzv. nástupnická a zanikající společnost. Při splynutí pak dvě nebo více společností původních zcela zanikají a vzniká nová společnost pod novým názvem, která tyto původní společnosti absorbuje. Na tuto novou společnost pak jsou převáděny majetky původních firem, včetně jejich závazků.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Smlouva o fúzi

Spojení společností můžeme rozlišit dále na horizontální a vertikální. O horizontální fúzi hovoříme tehdy, pokud se spojují dvě a více společností s podobným předmětem činnosti, v případě, že se jedná o společnosti, jejich předmět podnikání je navazující na sebe, případně o spojení konglomerátním, pokud činnost společností nemá nic společného. O sloučení společnosti je třeba vystavit smlouvu, ve které bude podrobně uvedena identifikace firmy, návrh na změnu stanov, popis vložení cizího a vlastního kapitálu do společnosti a určení rozhodného dne sloučení. Dále je třeba stanovit přesný poměr, ve kterém ke sloučení dochází.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!