Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Co je to smlouva o obchodním zastoupení? Kdy ji zákon vyžaduje?

Smlouvou o obchodním zastoupení se řeší vztahy, které jsou na pomezí mezi vztahy zaměstnaneckými a vztahy podnikatelskými. Pokud si podnikatel najme na určitou práci obchodního zástupce, nejedná se o typického zaměstnance, ale zároveň také nejde o klasický vztah dodavatele a odběratele. Právě tento případ řeší smlouva o obchodním zastoupení.

Zástupce informuje zastupovaného

Smlouva o obchodním zastoupení je dvoustranný právní úkon, který se skládá z nabídky a její akceptace. Zástupce se ve smlouvě zavazuje, že bude pro svého zastoupeného vyvíjet určitou činnost, díky které pro zastoupeného uzavře určité obchody. Zastoupený se pak zavazuje, že za tyto obchody zaplatí zástupci určitou úplatu. Tuto činnost provozuje zástupce na stanoveném území v souladu se zájmy zastoupeného a po stanovený čas. Pokud nemůže zástupce svou činnost vykonávat, musí o tom zastoupeného neprodleně spravit. Obchodní zastoupení může probíhat jménem zastoupeného, nebo je může provádět obchodní zástupce na svoje jméno. Pakliže uzavírá zástupce obchody jménem zastoupeného, musí dbát jeho obchodních podmínek. Zástupce musí informovat pravidelně zastoupeného o tom, jak se trh vyvíjí.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Obchodní zástupce získává provizi

Za svou činnost získává obchodní zástupce provizi. Ta je splatná tehdy, pokud byl uzavřen obchod a třetí osob splnila závazky z něj plynoucí. Nárok na provizi nevzniká tehdy, pakliže k obchodu došlo bez činnosti obchodního zástupce, pokud není ve smlouvě určeno jinak. Obchodní zastoupení může být prováděno výhradně nebo nevýhradně. Při výhradním zastoupení je zastupovaný povinen stanovit určité území, na kterém bude činný pouze jeden obchodní zástupce. Smlouva se uzavírá na určitou nebo neurčitou dobu. Pokud se strany smlouvou řídí i po uplynutí určitého období, má se za to, že byla smlouva prodloužena, maximálně však o šest měsíců. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!