Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Co je to zákaz konkurence?

Někdy se můžeme setkat s tím, že pro výkon určité funkce je stanovený zákaz konkurence. Víte, kdy se takový zákaz používá a jak je taková osoba omezená?

Zákaz konkurence ve všech společnostech

Zákaz konkurence spadá do oblasti občanského práva, řídí se tedy občanským zákoníkem. V mezních situacích však může být tato problematika považována za zneužití informace v obchodním styku, kdy již může být viník posuzován podle zákoníku trestního. Zákaz konkurence slouží k ochraně férového podnikání, které má tak být ochráněno před osobou, která je součástí podnikání, ale mohla by ho poškodit. Zákaz konkurence se uplatňuje u všech typů společností – u veřejné obchodní společnosti, akciové společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným. Ve zkratce tento zákaz obnáší nemožnost podnikat tak, že by se mohla jedna společnost dostat do jakéhokoliv sporu s druhou, tedy ve stejném oboru a na stejném území. Společenskou smlouvou společnosti pak může být tento zákaz rozšířen, nebo naopak zúžen.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Porušení zákazu konkurence může být sankciováno do tří měsíců

Zákon výslovně uvádí, že společníci firmy, jednatelé, nebo členové dozorčí rady jinak nemohou podnikat ve stejném oboru podnikání, zprostředkovávat pro jiné osoby obchody ve stejném oboru, či být členem statutárního orgánu společnosti ze stejného oboru. Pokud jednatel, člen dozorčí rady, či společník toto ustanovení poruší, pak může být sankciován. V první řadě může být vyzván, aby přínos, který z tohoto podnikání získal, vydal své společnosti, případně aby určitá práva převedl na společnost, a to ve lhůtě tří měsíců od doby, kdy se společnost o porušení zákazu konkurence dozvěděla. V případě zjištění zneužití informace v obchodním styku může být dotyčný sankciován až nepodmíněným odnětím svobody až na několik let. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!