Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký je vztah obchodního tajemství a práva na informace? Které informace firma nemá utajovat?

Konkurenční boj mezi firmami je obzvláště dnes velmi vyhrocený. Proto se firmy dnes snaží utajovat celou řadu informací a „pouštět ven“ jen zprávy pozitivní a ty nejnutnější. Celá řada skutečností je dnes označována jako obchodní tajemství. Na druhou stranu však může podnikatel narazit na určitou nutnost sdělovat o sobě nejrůznější údaje.

Obchodní tajemství ano, ale ne ve všech případech

Právě obchodním tajemstvím se ohánějí mnohé firmy, které nechtějí sdělovat důležité údaje o sobě. V mnoha případech jsou však tyto výmluvy zbytečné a firma musí jít s pravdou ven. Typickým příkladem je třeba situace, kdy firma uzavře smlouvu se státem, nebo polostátní firmou a odmítá, aby tato smlouva byla zveřejněna.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

U soudu musí firma vypovídat

Zcela speciální případ nastává, pakliže je firma povolána k soudu, a to i jako svědek. Zatímco v běžném životě má firma právo informace o sobě utajovat, u soudu musí naopak strpět zveřejnění těchto tajemství. Soud má však k dispozici nástroje pro to, aby se obchodní tajemství dále nešířilo. Je pouze na uvážení soudu, zda zaváže účastníky jednání k mlčenlivosti o tomto obchodním tajemství, nebo zda z jednání vyloučí veřejnost.

Některé údaje je třeba zveřejňovat vždy

Existuje celá řada faktů, které je podnikatel naopak povinen zveřejňovat. Jde o údaje, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku, ve sbírce listin a v Obchodním věštníku. Podnikatel je povinen zveřejnit svou účetní uzávěrku, výkaz zisků a zpráv a výroční zprávu. Tyto informace jsou k dispozici buď na vývěsní desce, nebo na vyžádání. Při zveřejňování těchto skutečností má však podnikatel právo určité z nich označit jako obchodní tajemství a začernit je. Jako obchodní tajemství však nelze označit ty skutečnosti, které se týkají dotací ze státního rozpočtu, veřejných zakázek, prominutí daní nebo penále. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!