Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Společenská smlouva a zakladatelská listina

Společenská smlouva slouží k založení společnosti. Využívá se u všech běžných typů obchodních společností - u společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti i veřejné obchodní společnosti. Hlavní úprava společenské smlouvy vychází z obchodního zákoníku. Smlouva je zhotovena jako notářský zápis a vymezuje vše důležité kolem společnosti.

Společenská smlouva je právní dokument, bez kterého společnost nezaložíte. Jeho sepsání by mělo předcházet žádosti o živnostenské oprávnění, složení základního kapitálu a zápisu do obchodního rejstříku. Společenská smlouva se standardně sepisuje alespoň mezi dvěma společníky, kterými mohou být fyzické nebo právnické osoby (dle typu obchodní společnosti). Pokud je pouze jeden zakladatel firmy, tak se sepíše zakladatelská listina. U akciové společnosti se společenská smlouva označuje jako smlouva zakladatelská.

Mezi povinné náležitosti společenské smlouvy patří například:

 • obchodní jméno firmy, která se smlouvou zakládá,

 • sídlo, kterým se bude společnost prezentovat a ve kterém bude vykonávat svou činnost,

 • předmět podnikání,

  Mám zájem, jak si mohu objednat?

  Volejte: +420 607 044 665

  Pište na: info@altaxo.cz

 • informace o společnících - jejich jméno a bydliště, v případě právnických osob obchodní firma a sídlo,

 • výše základního kapitálu a formy jeho splacení včetně vkladů společníků,

 • informace o jednatelích a členech dozorčí rady - jméno, příjmení, bydliště,

 • správce vkladu,

 • náklady spojené se založením společnosti,

 • u akciové společnosti je potřeba uvést také počet akcií s jejich jmenovitou hodnotou.

Společenská smlouva, obchodní zákoník a stanovy společnosti (či jiné vnitřní předpisy) jsou hlavními písemnými pilíři, o které by se vaše podnikatelská činnost měla opírat. Smlouva má vždy písemnou podobu. Při jejím sepsání by mělo být dosaženo souhlasu všech zúčastněných osob. V úplném závěru smlouvy se nacházejí úředně ověřené podpisy zakladatelů společnosti, kterými se ztvrzuje platnost dokumentu. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!