Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaké jsou požadavky na bezpečnost při práci?

Máte ve své firmě zaměstnance? A víte, že jste povinni zabezpečit jim takové pracovní prostředí, které bude splňovat požadavky na bezpečnost? Ukažme si, v čem tyto požadavky na bezpečnost spočívají!

Každý zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby byla rizika při vykonávání práce eliminována, nebo alespoň omezena na minimum. V první řadě musí zaměstnavatel ochránit zdraví a bezpečí svých zaměstnanců vhodnou prevencí. Zaměstnavatel sám je povinen vyhledávat možná rizika, včas se snažit odhalit jejich příčiny a těm pak předcházet. Zaměstnavatel by měl také dopředu rozhodnout, jak se budou zaměstnanci chovat v případě katastrofy jako je např. požár. Měl by být stanoven plán evakuace.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Při běžném výkonu práce by měl zaměstnavatel dbát na to, aby každý pracovník vykonával jen takovou práci, které odpovídají jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pokud zaměstnavatel zaměstnává kojící ženu, nebo těhotnou ženu, náleží jí speciální zacházení, např. co se týká zvedání těžších břemen, nebo by ji měl převést na jinou práci. Zaměstnavatel se musí snažit o to, aby tyto ženy byly zatěžovány jen tak, aby nebyla jejich únava neúměrně velká, je povinen je seznámit se speciálními podmínkami práce, které by mohly mít vliv na jejich stav. Těhotné a kojící ženy by měly mít místnost, kde si mohou v průběhu práce odpočinout. Vždy platí, že na pracovišti je zakázáno kouřit, zaměstnavatel má na dodržování tohoto zákazu dohlížet.

Zaměstnanci, který pracuje ve speciálních podmínkách, náleží ochranné pomůcky, které mu zabezpečí zaměstnavatel. O tyto pomůcky se musí zaměstnanec patřičně starat. Pokud se pohybuje pracovník v prostředí, ve kterém hrozí extrémní znečištění, musí zaměstnavatel pořídit svému zaměstnanci také pracovní oděv a obuv. Při vzniku pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen prošetřit jeho příčiny a okolnosti vzniku. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!