Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Kdy ohlašovat podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu?

Právě hlasové a datové služby prošly za poslední období mnohými změnami. Trh s nimi se patřičně rozšířil a zdaleka již neplatí, že v tomto oboru podnikají jen obrovské firmy se státní účastí. Víte, jaká jednání s Českým telekomunikačním úřadem musíte podstoupit, pakliže chcete v tomto oboru také podnikat?

Podle zákona o elektronických komunikacích musí být oznamováno telekomunikačnímu úřadu podnikání v oboru zajišťování veřejných komunikačních sítí, kdy jsou sítě realizovány rádiovými, optickými, nebo elektromagnetickými prostředky a v oboru poskytování služeb elektronických komunikací. Podnikání se oznamuje na vyplněném formuláři. Oprávnění k podnikání ve výše jmenovaných oborech vzniká v okamžiku, kdy je doručeno oznámení o podnikání. Podnikatel musí také Českému telekomunikačnímu úřadu oznámit pro účely evidence typy rozhraní, které nabízí pro připojení přístrojů.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

K oznámení o telekomunikační činnosti je třeba připojit hned několik různých dokladů. Předně je třeba dodat potvrzení od příslušného finančního úřadu o tom, že podnikatel nedluží na daních, poplatcích a doplatcích, čestné prohlášení o tom, že podnikatel nemá dluhy na pojistném, nebo na penále za pojištění, výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii z Obchodního rejstříku a listinu založení společnosti. Český telekomunikační úřad vydá na základě těchto dokumentů osvědčení o tom, že toto oznámení bylo doručeno a že toto splňuje veškeré náležitosti.

Podnikatel musí telekomunikačnímu úřadu oznámit, i když hodlá své podnikání v tomto oboru ukončit. V takovém případě tak musí učinit ve lhůtě do jednoho týdne od ukončení podnikání. Ukončení podnikání se provádí opět vyplněným formulářem, který bude zaslán na adresu Českého telekomunikačního úřadu. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!