Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Rozdíl mezi provozovnou a místem podnikání

Provozovnou může být například prodejna, ordinace, stánek apod. Jde o prostor, ve kterém je uskutečňována podnikatelská činnost. Počet provozoven pro jednu firmu není nijak omezen.

Provozovna musí splňovat zákonem dané předpoklady. Musí být označena obchodním jménem společnosti, IČ a mohou být uvedeny i další odlišovací údaje.

 

U poskytování služeb navíc platí, že musí být uvedeno:

  • jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny

  • provozní nebo prodejní dobu

  • u ubytování kategorii a třídu

    Mám zájem, jak si mohu objednat?

    Volejte: +420 607 044 665

    Pište na: info@altaxo.cz

Zahájení provozu živnosti v provozovně je nutné písemné doložit živnostenskému úřadu alespoň 3 dny předem, ukončení pak oznámit do 15 dní.

 

Místo podnikání je u fyzické osoby adresa, odkud řídí své podnikatelské aktivity. U právnické osoby se tento případ označuje jako sídlo. Jedná se o adresu, kde si podnikatel nechává zaslat poštu, pod kterou fakturuje nebo uzavírá obchodní smlouvy. U právnických osob je zapsaná v obchodním rejstříku.

 

Podnikatel může místo podnikání zvolit podle vlastního uvážení, není omezen nějakými stanovami nebo podmínkami. Musí pouze tuto adresu nechat zapsat do živnostenského, případně obchodního rejstříku. Nejčastěji jde o adresu trvalé bydliště podnikatele. Pokud se však liší, je povinen podnikatel označit objekt svým jménem, příjmením a identifikačním číslem (u obchodních společností názvem společnosti a IČ.

 

Změnu místa podnikání je podnikatel povinen oznámit jakémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu. Pokud je adresa trvalého bydliště a místa podnikání shodná, při změně trvalého bydliště, zůstává adresa místa podnikání na původní adrese bydliště. Případná změna je provedena až po oznámení podnikatele u živnostenského úřadu. Ten zapíše změnu po uhrazení správního poplatku.

 

Místem podnikání je tedy místo, odkud se podnikání řídí, provozovna místo, kde je podnikání vykonáváno.

 

Jak k umístění provozovna, tak k umístění sídla firmy je nutné mít užívací nebo vlastnické právo. Chcete-li je mít v nemovitosti, jež nejste vlastníkem je potřeba doložit souhlas vlastníka nebo správce, pokud má k tomu zmocnění. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!