Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Členská schůze a její pravomoci

Členská schůzeS orgánem členská schůze se nejčastěji setkáváme u družstva a občanského sdružení. V obou případech se jedná o nejvyšší orgán a jak jeho název již napovídá, je tvořen členy družstva nebo sdružení. V dnešním článku se na členskou schůzi zaměříme trochu podrobněji. Přece jen alternativním orgánem k ní je u s.r.o. a a.s. valná hromada. Sami si tak budete moci udělat obrázek o tom, když založíte družstvo, co vás vše bude ve funkci čekat.

Působnost členské schůze družstva

Do pravomocí členské schůze v případě družstva patří možnost měnit stanovy, volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, schvalovat účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení zisku či vypořádání ztráty, dále rozhodovat o snížení nebo zvýšení základního kapitálu či řešit koncepci rozvoje družstva. Z pohledu zániku je nutné zmínit možnost rozhodování o zrušení družstva s likvidací nebo o jeho přeměně na jinou právní formu. Pravomocí může mít mnohem více, jelikož mohou být upraveny ve stanovách družstva.

Působnost členské schůze občanského sdružení

Členská schůze občanského sdružení může například schvalovat stanovy sdružení a rozhodovat tak o jeho vzniku i zániku, dále volit výbor sdružení a revizora, schvalovat rozpočet a zprávu týkající se hospodaření v minulém období, dále přijímat nové členy nebo určovat výši zápisného a členských příspěvků.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Jak často se členská schůze schází

Členská schůze by se měla sejít minimálně jednou ročně, četnost schůzí však může být upravena ve stanovách. Jestliže minimálně jedna třetina členů družstva požádá o svolání členské schůze, musí jí být vyhověno. Členskou schůzi svolává představenstvo, a to do 40 dnů od doručení žádosti. Pokud členská schůze není schopna usnášení, mají členové představenstva družstva pravomoc svolat náhradní členskou schůzi, a to do 3 týdnů od původního termínu konání.

Hlasování na členské schůzi

Hlasování mohou výrazně ovlivnit stanovy. Dle zákona má ale každý člen jeden hlas. Pokud se nemůže osobně dostavit, může zmocnit jinou osobu, aby rozhodovala jeho jménem. Z chůze se pořizuje zápis, který obsahuje seznam přijatých usnesení s výsledky hlasování, dále námitky a samozřejmě i datum a místo konání členské schůze. Jestliže se rozhodnutí týká stanov, pořizuje se notářský zápis.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!