Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jak na splácení vkladů před vznikem a.s.

Založení a vznik akciové společnosti provází několik důležitých kroků, které nejde opomenout. To samé platí při založení jakýchkoliv firem a společností. Její způsoby založení se však od ostatních společností liší na rozdíl od ostatních. Existují dva způsoby. Jedním z nich je veřejná nabídka akcií neboli sukcesivní založení. Druhou možností je tzv. simultánní založení, což znamená bez veřejné nabídky k upsání akcií.

Vklady do akciových společností nejsou nějak omezeny částkou, avšak jejich časový úsek pro splacení nesmí převýšit období jednoho roku. V tomto případě se musí řešit splacení vkladů akciové společnosti včas. Existuje i druhá možnost a to splatit vklady ještě před samotným vznikem společnosti. Jak na takové splacení?

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Systém splacení vkladů před vznikem a.s.

Než se podá samotný návrh na zápis akciových společností do obchodního rejstříku, musí být splaceno celých 30 % jmenovité hodnoty akcií a samozřejmě emisní ážio. Těchto 30 % musí být splaceno peněžitými vklady. Za předpokladu, že někdo vkládá do akciové společnosti nepeněžitý vklad, musí se i tento vklad splatit před datem zápisu do obchodního rejstříku. Upisovatel nemůže upsat akcie na základě veřejné nabídky nepeněžitým vkladem.

Pokud se při zakládání společnosti bez veřejné nabídky, musí být splaceno alespoň 600 000 korun, v případě, že výše základního kapitálu činila 2 000 000 korun. Pakliže je zakladatel společnosti právnická osoba, nemusí splatit celý emisní kurs jako je to u společností s ručením omezeným. Jestliže je při zakládání společnosti veřejnou nabídkou, kdy minimální výše základního kapitálu je 20 000 000 korun, musí se splatit minimálně 6 000 000 korun. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!