Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jak převádět zaměstnance ze zakoupené firmy?

Firmy jsou živoucí organismy, které může čekat mnohé, například prodej, nebo případně prodej jejich části, sloučení či splynutí firem. Platí, že zaměstnanci jsou vždy součástí firmy, která se o ně musí postarat. Pokud zaměstnavatelé přecházejí spolu se zakoupenou firmou, je třeba učinit zadost určitým povinnostem.

Převod zaměstnanců z důvodu sloučení, prodeje, nebo splynutí

Převod zaměstnanců je možný tehdy, pakliže došlo k převodu úkolu, nebo jeho části z podniku původního, nebo pakliže došlo k převodu činnosti tohoto zaměstnavatele. Na nový podnik přecházejí veškeré závazky z podniku původního, tedy včetně závazků k jeho zaměstnancům, ale také další vztahy, které vznikají z dohod o provedení práce apod. Původní zaměstnavatel je povinen včas oznámit svým zaměstnancům důvod změny, datum změny a to, jak bude převod prováděn. Pokud byla v původním podniku uzavřena kolektivní smlouva, je i nový zaměstnavatel tuto smlouvu dodržovat. Práva a povinnosti z této smlouvy jsou účinné na dobu platnosti smlouvy, nejdéle do konce kalendářního roku.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Převod zaměstnanců bez nové smlouvy

Převod zaměstnanců nevyžaduje vypracování nové pracovní smlouvy. Ta původní je neustále účinná, se všemi jejími podmínkami. Nový zaměstnavatel nesmí zaměstnance přeřadit bezdůvodně na jinou práci, upravit mu podmínky práce, nebo třeba mu snížit plat. Pakliže zaměstnanec s převodem k jinému zaměstnavateli nesouhlasí, ačkoliv by se jeho podmínky nijak nezměnily, může dát výpověď tak, aby jeho pracovní poměr skončil ke dni převodu. Pakliže podá zaměstnanec výpověď již novému zaměstnavateli, a to do dvou měsíců od převodu a jako důvod uvede zhoršení pracovních podmínek, pak se může domáhat odstupného. Zaměstnanec nemůže zůstat u původního zaměstnavatele. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!