Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Minimální vyměřovací základ

S pojmem „minimální vyměřovací základ“ se při podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a také přehledů na sociální a zdravotní pojištění setká každý podnikatel. Co to je minimální vyměřovací základ? Jak se stanovuje? A k jakým výpočtům se využívá? Odpovědi na tyto otázky hledejte na následujících řádcích.

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění OSVČ

Výše maximálního i minimálního vyměřovacího základu se u nás v ČR odvozuje od výše průměrné mzdy. Minimální vyměřovací základ je hodnota, která se spočítá jako dvacetinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy. Například pro rok 2013, ve kterém činila průměrná měsíční mzda 25 884 Kč, byla výše měsíčního minimálního základu 12 942 Kč. Z této částky se pak počítá minimální záloha 1 748 Kč, kterou musí každý měsíc odvádět i ti podnikatelé, co na tuto částku nedosáhnou.

Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění OSVČ

Minimální vyměřovací základ pro odvody okresní správě sociálního zabezpečení činí 25 % z průměrné mzdy a pro vedlejší činnost dokonce jen 10 % z průměrné mzdy. Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění činí 28,2 % vyměřovacího základu. Dostáváme tak nejprve částku 6 471 Kč a poté 1 890 Kč. Se zvýšením minimální mzdy můžeme počítat s tím, že se v příštím roce minimální odvody opět o něco zvýší, protože vzroste i průměrná mzda.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Jakých osob se netýká minimální vyměřovací základ

Pro stanovení minimálního vyměřovacího základu se nepracuje s měsíci, kdy OSVČ nevykonávala samostatnou výdělečnou činnosti (ani jeden den v měsíci) - tuto skutečnost je potřeba včas oznámit zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního pojištění. Většinou se jedná o zahájení a ukončení výdělečné činnosti. Pokud OSVČ pobírala nemocenskou, byla státním pojištěncem, dosáhla věku pro výplatu starobního důchodu nebo byla zaměstnancem a odváděla odvody prostřednictvím svého zaměstnavatele, rovněž se na ni nevztahuje v tomto měsíci povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Základ se dále neuplatňuje na osoby, které celodenně pečovaly o dítě mladší 7 let nebo o dvě děti do 15 let. Další výjimky najdete v příslušné právní legislativě - podmínky jsou shodné pro sociální i zdravotní pojištění.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!