Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Splacení vkladu před vznikem družstva

Základní kapitál minimální, který je nutné zapsat do obchodního rejstříku při vzniku družstva, je 50.000,- Kč. To je dáno i bez ohledu počtu zakládajících členů družstva.

Existuje také základní kapitál, který je tvořen souhrnem členských vkladů. Ten se bude proměňovat v souvislosti se změnami počtu členů. Pokud nedojde ke změně stanov, zůstává zapisovaný základní kapitál neměnný. Zapisovaný kapitál vznikajícího družstva neudává informace o aktuálním stavu základního kapitálu družstva.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Zákon neudává výši minimálního vkladu zakládajícího člena při založení družstva. Nutností je ale dodržet podmínku součtu vkladů všech členů a to musí být 50.000,- Kč. Vklad člena může být peněžitý, ale také nepeněžitý. Způsob ocenění nepeněžitého vkladu je určen stanovami daného družstva (ocenění nepeněžitého vkladu není zákonem stanovené). Stav ocenění nepeněžitým vkladem může být také dohodnut při založení družstva.

Při splacení vkladů musí být dodržena lhůta nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze. Vklady se skládají určenému členu představenstva. O splacení vkladů musí být rozhodnuto členskou schůzí. Pokud není člen schopen splatit svůj vklad, může být ve stanovách družstva uvedeno, že člen může splatit jen vstupní vklad a zbylou část uhradit do tří let (to je dáno podle zákona). Pokud ovšem stanovy neurčí jinak.

Další podmínkou před podáním návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku, je nutnost splacení alespoň poloviny zapisovaného základního kapitálu.

Základní charakteristika družstva:

Jedná se o obchodní společnost. Nejnižším počtem zakladatelů je buď pět fyzických osob nebo dvě právnické osoby. Minimální výše základního kapitálu je 50.000,- Kč. Každý člen disponuje jedním svým hlasem při splacení vkladů, pokud stanovy nestanoví jinak. Společníci neručí za závazky družstva. Předmětem činnosti družstva je podnikání nebo zajišťování hospodářských či jiných potřeb. Při vzniku družstva se vytváří nedělitelný fond ve výši nejméně 10 % základního kapitálu při vzniku družstva.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!