Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Výhody komanditní společnosti

Jednou z dalších forem společností, které si jako budoucí podnikatel můžete založit, je i komanditní společnost. Základní charakteristikou komanditní společnosti je minimální počet dvou osob. Nelze ji tedy založit bez alespoň jednoho dalšího společníka. Zároveň počet společníků v komanditní společnosti není omezen. Mezi její výhody může zařadit i minimální výši kapitálu, která začíná na 5000 korunách, které se nezapisují.  Tato výše je současně i minimální požadovaný vklad do vznikající společnosti. Rozsah splacení vkladu při samotném vzniku určuje stanovená a všemi společníky podepsaná společenská smlouva. I doba splacení daného vkladu se odvíjí od smlouvy, pokud není ve smlouvě určena, měla by se splatit bez zbytečného odkládání tzv. v co nejkratším možném úseku. Jednotliví společníci mají po jednom hlase. Smlouva může počet hlasů upravovat podle dohody. Menší rozdíl se nachází v ručení společníka za závazky. Komplementář ručí neomezeně. Na druhou stranu komanditista ručí do výše nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku.

Smlouva podepsána společníky u komanditní společnosti

Smlouva u komanditní společnosti se nijak neliší od ostatních forem. Je to stejný písemný formát s úředně ověřenými podpisy. K jejímu uzavření je potřeba dvou společníků s jedním, který je komplementářem. Tedy ručí celým svým majetkem. Společně s ním se u uzavření smlouvy nachází i komanditista, jež ručí do výše nesplaceného vkladu.

Další výhodou komanditní společnosti je, že společníci nemusejí zakládat rezervní fond. Není to ze zákona povinné. Tento bond může být upraven ve společníky podepsané smlouvě. Komanditní společnost nabízí velké množství možností pro začínající podnikatele, kteří nemají velké množství na počáteční vklady. Na druhou stranu je krytá společníky, kteří ručí svým majetkem za celou společnost.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!