Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Získání podnikatelského oprávnění u a.s.

Akciová společnost je chápána jako obchodní společnost, kdy její kapitál je rozdělen na podíly tvořené obchodovatelnými akciemi. S nimi se obchoduje na kapitálových trzích. Pokud osoba koupí akcie společnosti, stane se podílníkem akciové společnosti (akcionářem).

Pokud je akciová společnost založena za účelem podnikání, je nutné zažádat o vydání živnostenského oprávnění nebo jiného podnikatelského oprávnění na akciovou společnost. O to žádají zakladatelé společnosti nebo její členové představenstva.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Problém u získání podnikatelského oprávnění může nastat ve chvíli, kdy zakladatelé nebo členové představenstva před zápisem do obchodního rejstříku neprokážou, že budou vykonávat činnost podle zvláštních předpisů určitou fyzickou osobou (jedná se například o činnost makléře). U této skutečnosti musí společnost jmenovitě uvést konkrétní osoby, na základě jakého vztahu budou osoby tuto činnost vykonávat a doložit příslušné podnikatelské oprávnění těchto osob.

Existují také akciové společnosti, které nejsou založené za účelem podnikání. V praxi se jich ale moc nevyskytuje. Představenstvo společnosti prokazuje rejstříkovému soudu vznik oprávnění k takové činnosti, která je daná zvláštním zákonem. Jedná se například o vytváření neziskové tiskoviny.

Představenstvo podává také návrh na zápis do obchodního rejstříku. Je nutné mít tento návrh podepsaný všemi členy představenstva (podpisy musí být úředně ověřené) a zápis musí být vyhotoven na předepsaném formuláři.

 

Přílohy k návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku:

  • Doklady o založení společnosti.
  • Doklady o předmětu podnikání.
  • Doklady o splacení vkladu.
  • Doklady o sídle akciové společnosti.
  • Doklady o členech představenstva.
  • Doklady o členech dozorčí rady.
  • Doklady určené do sbírky listin.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!