Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Evidence příjmů a výdajů, fakturace a archivace

Daňová evidence je velmi komplexní. I tak se ji ale hravě naučíte ovládat. Pokud ne, vždy se můžete obrátit na specialistu, který se vedení účetnictví věnuje na profesionální úrovni. Základní evidenci příjmů a výdajů by měl mít každý podnikatel. I ten, který přímo nevede daňovou evidenci. Tato část totiž výrazně zlepšuje přehlednost vašeho podnikání.

Evidence příjmů a výdajů

Tato evidence je hlavní složkou. Pro správné účetnictví je nutné zachytit veškeré příjmy a výdaje. Evidenci podnikatel obvykle vede za kalendářní rok, tedy za období od 1.1. do 31.12. Do daňové evidence příjmů a výdajů můžeme zařadit hotovostní příjmy, bezhotovostní příjmy, daňově uznatelné výdaje, odpisy, stravné, výdaje spojené s automobilem a další.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Archivace dokladů

S touto evidenci úzce souvisí právě archivace dokladů. Pokud například hledám účetní, je potřeba si na pohovoru ověřit, že všem těmto činnostem plně rozumí. Jestliže byste doklady nearchivovali, mohli byste se dostat do problémů s finančním úřadem. Tedy co zaúčtujete, od toho musíte vlastnit doklad. Doklady se archivují po dobu minimálně 3 roky od podání daňového přiznání. Plátci DPH mají povinnost evidovat 10 let od konce roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.

Jak správně vystavovat daňové doklady

Daňovému doklady se obecně mezi podnikateli přezdívá faktura. Jedná se o doklad, který se vystavuje za provedenou práci - za zboží nebo za služby. Faktura musí být opatřena datem úhrady a musí z ní být jednoznačně možné identifikovat jejího vystavitele. Mezi další doporučené náležitosti patří označení adresáta či fakturované věci nebo variabilní symbol, díky kterému přijatou částku pak budete moci snadno spárovat s předpisem. Můžete se setkat také se zálohovými fakturami. Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníka - účetní a využijte jejích služeb. Kvalitní služby nabízí například vedení účetnictví Praha.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!