Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Evidence zásob a majetku, závazků a pohledávek

Další článek se bude týkat nedílné části daňové evidence - tedy zásob, majetku, závazků a pohledávek. I tyto oblasti by totiž měl každý podnikatel, který chce být úspěšný, řešit. Nemusíte si však účetnictví vést sami, můžete si na něj pronajmout specializovanou firmu, která vše zajistí a zoptimalizuje k vaší spokojenosti.

Jak evidovat závazky a pohledávky

Závazky a pohledávky jsou nedílnou částí obchodních vztahů. Pohledávky můžete mít za svými odběrateli. Závazky zase ke svým dodavatelům, zaměstnancům, bankám nebo například státním institucím. Na vedení účetnictví se využívá tak zvaná kniha závazků a pohledávek. Kromě samotného seznamu v ní najdete také veškerá data.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Jak evidovat majetek a zásoby

Evidence zásob a majetku je už o něco složitější. Doporučujeme pro ni využívat speciálních účetních softwarů nebo nějaké specializované firmy - například vedení účetnictví Praha. Dlouhodobý majetek můžeme rozdělit na hmotný, nehmotný a finanční. Jeho cena je vyšší než 40 tisíc Kč a majetek v podniku setrvává déle než 1 rok. Zásoby se označují jako oběžný majetek. Mají nižší hodnotu a v podniku jsou v ideálním případě maximálně jeden rok. Dlouhodobý majetek se eviduje na speciálních kartách. Krátkodobý využívá tak zvanou knihu zásob. Důležitá je zde přehlednost a transparentnost.

Inventura a inventarizace

Inventura by se měla provádět v celém podniku, nejen u majetku. Nejčastěji k ní přistupujeme ke konci roku. Výsledek inventury je nutné zanést do účetnictví. Je jím manko neboli ztráta či přebytek. Každý podnikatel by měl následně rozlišovat přirozená manka a škody, které vznikly například krádeží nebo zanedbáním. Taková pak je možné připsat zodpovědným osobám k úhradě. Na začátku vaší činnosti si tedy stanovte normu, kterou se budete při rozdělování ztrát či přebytků řídit.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!