Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictví

 Mnoho podnikatelů si jistě klade otázku, jaký je tedy zásadní rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím. Obecně je rozšířeno, že účetnictví je náročnější na čas a samozřejmě také složitější. Pro mnoho podnikatelů je jeho vedení také zbytečností. V tomto článku tedy oba typy účtování srovnáme a doporučíme vám ten nejvhodnější způsob pro vaši formu podnikání.

Daňová evidence

Daňová evidence je mnohdy snadným začátkem pro podnikatele, kterým se nevyplatí výdajové paušály, jelikož jejich výši překonávají. Daňová evidence umožňuje efektivní spočítání skutečných daňově uznatelných výdajů, které si můžete následně uplatnit na svém daňovém přiznání. Její vedení je opravdu jednoduché. Zvládne jej každý podnikatel. Obzvlášť dnes, kdy existuje spousta užitečných aplikací a programů, které toto vedení usnadní. Vedou ji tedy fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Patří sem nejen živnostníci, ale také advokáti nebo daňový poradci. Ten, kdo vede daňovou evidencí, není účetní jednotkou.

Účetnictví

Pro vedení účetnictví je charakteristické, že k němu povinně přistupují všechny právnické osoby a také fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami. Například přesáhly obrat ve výši 25 milionů Kč.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Zásadní rozdíly

Daňová evidence se využívá výhradně k tomu, aby podnikatel zjistil výši základu daně z příjmů. Hospodářský výsledek je rozdíl příjmů a výdajů. V účetnictví je pohled na hospodaření komplexnější. Rozlišují se zde příjmy, výdaje, výnosy a náklady. Pracuje se s rozvahou a s výsledovkou (účtem zisků a ztrát). Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady. Pokud hledám účetní mohu specifikovat, zda vedu účetnictví nebo jen daňovou evidenci, a tak snadno zjistit, zda splňuje mé požadavky.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!