Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak archivovat daňové doklady

 Archivace daňových dokladů je nezbytnou součástí účetnictví. Vše, co zaúčtujete, musí mít nějaký doklad. Ten je totiž zárukou toho, že jste si účetní případ sami nevymysleli a nedopouštíte se protizákonného jednání. Doklady je nutné archivovat v případě daňové evidence i v účetnictví. Nemusíte je však archivovat až do smrti. Státem jsou stanoveny konkrétní lhůty. O nich si v tomto článku povíme více.

Jak správně archivovat

Povinnost archivace se pojí s potřebou stanovení daně z příjmů. Archivujeme veškeré evidence a doklady, se kterými jsme během roku přišli v naší podnikatelské činnosti do kontaktu. Archivujeme zpravidla po celou dobu, kdy nám může být finančním úřadem doměřena daň. Je nutné však rozlišit, jakou daň máme na mysli. U daně z příjmů se jedná o 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém nám vznikla povinnost. U DPH je to 10 let od konce roku, kdy měly doklady zdanitelná plnění. U daní bez zdaňovacího období jsou to opět 3 roky, a to od vzniku daňové povinnosti.

Při vedení účetnictví tedy věnujte archivaci speciální pozornost. Jestliže vše budete mít přehledně srovnané, snadno dohledáte i případné nesrovnalosti. Jestliže však účetnictví neřešíte a výdaje uplatňuje paušálním procentem, můžete sledovat pouze peněžní příjmy, které jste obdrželi v hotovosti nebo na účet a pohledávky (vystavené faktury apod.), které souvisejí s vaším podnikáním. Jak vidíte, zde je archivace daleko jednodušší. Je ji navíc možné plně vést elektronicky.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Zákonné lhůty pro archivaci

V podniku se archivuje opravdu všechno a dokonce i po rozdílně dlouhou dobu. Připravili jsme tak pro vás stručný přehled archivovaných dokumentů, které by vás mohli zajímat. Lhůty vycházejí ze zákona o účetnictví.

  • účetní závěrka, výroční zpráva: 10 let
  • účetní doklady, knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy: 5 let
  • účetní záznamy pro doložení formy vedení účetnictví: 5 let
  • mzdové listy a účetní záznamy pro potřeby důchodového pojištění: 30 let
  • stejnopisy evidenčních listů: 3 roky
  • seznam společníků obchodní společnosti apod.: 6 let

Jestliže máte zájem o profesionální účetnictví, kontaktujte vedení účetnictví Praha, kde vám poradí a poskytnou potřebnou odbornou pomoc.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!