Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Náležitosti a využití daňového dokladu

 Daňový doklad je vlastně faktura, účtenka či paragon. Povinnost jej vystavovat mají pouze osoby, které jsou plátci DPH. Těm zákon stanovuje náležitosti, které musí tento doklad povinně obsahovat, jinak bude neplatný. Daňový doklad se tedy příznačně využívá pro daňové účely. Vystavovat ho však mohou i další osoby. U nich ale nemusí splňovat všechny zákonem dané náležitosti. V praxi se můžeme setkat se zjednodušeným, souhrnným a běžným daňovým dokladem.

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

Při vedení účetnictví se asi nejčastěji setkáte s tímto dokladem. Vystavuje se do částky 10 tisíc Kč. Jedná se o doklad využívaný při platbách. Vždy musí obsahovat identifikační údaje o svém vystaviteli (jméno, příjmení (obchodní firmu), bydliště (sídlo), DIČ, své pořadové či evidenční číslo, předmět plnění a jeho rozsah, sazbu DPH a cenu s DPH, datum vystavení a splatnosti. Zajímavostí je, že za správnost dokladu zodpovídá kupující zboží či příjemce služby. Je na něm, aby si zkontroloval, za co platí a odvedl správnou částku.

Běžný daňový doklad

Dalším typem daňového dokladu je doklad běžný, opět oblíbený v účetnictví. Jeho využití je zejména u bezhotovostních plateb. Opět obsahuje údaje o vystaviteli, dále také na příjemci a podklady pro DPH. Zde leží zodpovědnost na bedrech vystavitele. Jestliže si nejste jisti správností svého dokladu, můžete se obrátit na vedení účetnictví Praha. Specialisté z hlavní města vám jistě poradí, jak správně postupovat při vystavování tohoto dokladu.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Souhrnný daňový doklad

Jedná se o doklad, který se využívá pro větší objem položek - pro více plnění naráz. Je oblíbený mezi velkými podniky i drobnými živnostníky.

Opravný daňový doklad

Tento doklad využijete tehdy, když se dopustíte nějaké chyby. Originální daňový doklad tak můžete tímto nahradit.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!