Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pohledávky a jejich role v účetnictví

 Pohledávky má dnes každý podnikatel a jsou prakticky tím, pro co svůj byznys provozuje. Pohledávky totiž přinášejí příjmy a s nimi i potenciální zisk. Pohledávka je označení pro veškerá peněžitá a nepeněžitá plnění, která putují od dlužníka k věřiteli. Pohledávka vyprší například zaplacením faktury, nabytím majetku apod. Je možné ji postoupit dále - například v případě, kdy vám nechce dlužník zaplatit.

Jak spravovat - evidovat své pohledávky

Správa neboli evidence pohledávek je nezbytnou součástí účetnictví. Pohledávky musíte evidovat z důvodu, že dokládají vaše příjmy. Na základě příjmu pak určujete například výši odvodů do státního rozpočtu - daně, sociální pojištění a zdravotní pojišťovně - zdravotní pojištění. Musíme si však udělat pořádek v používaných pojmech. Vystavenou a nezaplacenou fakturu můžeme jako pohledávku označit až tehdy, když je po splatnosti. Jestliže tento dluh nemůžeme vymoci, můžete ji postoupit dále nebo úhradu sami vymáhat soudní cestou. Pro vedení účetnictví je důležité vědět, že se pohledávky zanášejí na stranu aktiv v rozvaze.

Odkup pohledávek a jejich vymáhání

Dnes často diskutovaným tématem je odkup pohledávek. Můžete se setkat také s pojmy faktoring a forfaiting. V případě faktoringu se jedná o odkup krátkodobých pohledávek. U forfaiting pak o odkup pohledávek s delší dobou splatností.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Součástí tohoto odkupu může být i vymáhání pohledávek. Na soud se však můžete obrátit i vy sami. Připravte si však značnou dávku času, trpělivosti a peněz. U malých částech se tak vymáhání soudní cestou vůbec nemusí vyplatit. I tak mnoho věřitelů chce dlužníkovi "zatopit pod kotlem" a na soud se obrátí. Je totiž možné, že nebudou sami a dlužníka pak lehce postihne nemalý trest. Vše o problematice pohledávek se dozvíte u specializované účetní firmy. Hledejte například vedení účetnictví Praha. Jistě tak narazíte na profesionály s bohatými zkušenostmi.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!