Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účetní firmy

Jaké služby vám mohou účetní firmy poskytnout?

Stále více podnikatelů se chce věnovat naplno své podnikatelské činnosti a proto využívají služeb externích společností.

Účetní firmy poskytují řadu služeb od vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové a personální agendy až po daňové poradenství a optimalizaci. Snaží se nabídnou co nejlepší služby v těchto oblastech, které by vedly ke spokojenosti zákazníka a vyhovovaly tak na míru přesně jeho potřebám.

Vedení účetnictví (původně podvojné účetnictví) ušetří klientům čas strávený s účetní administrativou. Zákazník může využít zpracování kompletního účetnictví, zpracování jeho závazků a pohledávek. Tato služba dále zahrnuje např. vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladového hospodářství, zpracování daňového přiznání k dani k příjmu, k DPH, k silniční dani aj., přípravu a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů, vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest, zpracování vnitřních směrnic a interního účtování, sestavování účetní uzávěrky a zakládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Místo původního názvu jednoduché účetnictví se dnes používá termín daňová evidence. Tuto službu využívají hlavně osoby samostatně výdělečně činné. Využití externích služeb zahrnuje kompletní zpracování a vedení daňové evidence, vedení a zpracování pokladní knihy, vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů, vedení a zpracování pokladní knihy, vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů, vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků, zpracování roční účetní závěrky, vedení záznamní povinnosti u plátců DPH, zpracování přiznání k DPH, k silniční dani, dani ze závislé činnosti aj.

Významný vliv na podnikání má i mzdová agenda podniku s kterou je spojena nemalá řada zákonných povinností, evidenčního a registračního charakteru a bývá nejčastějším důvodem finanční kontroly ze strany finančního úřadu, státní správy sociálního zabezpečení, pracovních úřadů nebo zdravotních pojišťoven. Jako klient můžete využít nabídky zastoupení v případě uvedených kontrol nebo požádat o jakoukoliv odbornou pomoc, kterou zahrnuje mzdová a personální agenda.

Se službou daňové poradenství Vám firmy pomohou snížit Vaši daňovou zátěž pomocí efektivních odpisů hmotného i nehmotného majetku, efektivní metodikou účtování nebo mezinárodní holdingové struktury.

Podle čeho účetní firmu vybrat?

Účetních firem je celá řada a je pouze na Vás, abyste si vybrali tu, která Vám nejlépe vyhovuje. Ne každá účetní firma totiž poskytuje kvalitní služby. Je potřeba, aby firma měla co nejnovější informace, co se týče účetnictví a daní, zaměstnanci se neustále vzdělávali a poskytovali tak kvalitní služby. Pro mnoho klientů je velmi podstatná cenová nabídka účetní firmy. Kromě toho je ale vhodné si zjistit reference společnosti, s jakými společnostmi spolupracuje, její postavení na trhu, přístup zaměstnanců ke klientům a jak dlouho na trhu působí.  

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!