Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účetní operace v průběhu a na konci účetního období

 • Účetní období je v ČR 1 rok, který je shodný s kalendářním rokem, jeho konec tedy nastává k 31. 12.
 • V průběhu roku se samozřejmě musí vést účetnictví, jak je předepsáno v normách a standardech (okecejte dle libosti - vedení účetních knih (deník – časové zápisy, hlavní (věcné zápisy) a vedlejší knihy (analytická evidence)), příjem a správa dokladů atd.)
 • Zvláštní postavení v každém roce má účetní měsíc – rok je rozdělen na 12 účetních měsíců, každý se od dalšího odděluje měsíční účetní uzávěrkou.
  • Během ní se musí po zaúčtování všech účetních případů daného měsíce vypočítat konečné zůstatky účtů a definovat tak počáteční stavy pro následující měsíc.
  • Dále se formálně ověřuje správnost a celistvost účetnictví.
  • V případě potřeby podniku se vyhotovuje i měsíční účetní závěrka (jako by meziroční účetní výkaz, obvykle za daný měsíc a od začátku roku).
 • Ke konci roku se musí:
  • Provést roční účetní uzávěrka (její náplní je uzavření všech účtů) a
   • K tomu slouží dva závěrkové účty – konečný účet rozvážný (do něj se konečnými stavy uzavřou účty rozvahové) a účet zisků a ztrát (účty výsledkové). Zůstatek účtu zisků a ztrát se pak převádí k tíži nebo dobru konečného účtu rozvážného, ze kterého se stává k novému roku počáteční účet rozvážný.
  • vyhotovit roční účetní závěrka (sestavit účetní výkazy).

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!