Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Vedení účetnictví příspěvkových organizací

Příspěvková organizace je jedna z forem veřejného ústavu, je právnickou osobou veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Účetnictví příspěvkových organizací vymezuje Zákon o rozpočtových pravidlech státu a Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterých se příspěvkové organizace zřizují.

Příspěvková organizace má dnes formu buď státní příspěvkové organizace, kde zřizovatelem je stát nebo příspěvkové organizace samosprávných celků (PO v působnosti krajů a obcí)

Státní příspěvková organizace

• je právnickou osobou

• lze ji zřídit pouze zákonem

• jejím zřizovatelem je zpravidla organizační složka státu např. ministerstvo

• bez souhlasu státu nemůže zaniknout

• stát za ni přebírá odpovědnost a ručí za její závazky

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

• hospodaří s majetkem ČR, nemá vlastní majetek

• všechen pořízený majetek se stává majetkem státním

• nemůže uplatňovat daňové odpisy ze státem stanovené hlavní činnosti

• je plátcem daně z přidané hodnoty Příspěvková organizace územního samosprávného celku (PO v působnosti kraje a obce)

• je právnickou osobou

• je zřizována dle rozhodnutí a vůle zřizovatele, kterým je zpravidla kraj nebo obec

• je schopna na rozdíl od státních právnických osob nabývat majetek do vlastnictví

• může provozovat doplňkovou činnost, která musí být zisková a zřizovatel není oprávněn výkon této činnosti dotovat z prostředků veřejných rozpočtů

• může být zrušena bez souhlasu státu, stát neručí za závazky společnosti

• je schopna nabývat vlastnických práv, zejména dary, dědictvím nebo pořízeným majetku

• možnost volnějšího hospodaření s účetními odpisy

• je plátcem daně z přidané hodnoty

Vedení účetnictví příspěvkových organizací se provádí buď ve zjednodušením nebo plném rozsahu. Výběr závisí na samotném zřizovateli příspěvkové organizace.

Stejně jako u jiných účetních jednotek musí účetnictví příspěvkových organizací poskytovat údaje, které zachycují informace o hospodaření účetní jednotky.

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získaly vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele. Příspěvková organizace má také možnost provozovat hospodářskou činnost, která nesmí souviset s hlavní činností příspěvkové organizace, nesmí být financována z prostředků zřizovatele a zisky z této činnosti musí financovat hlavní činnost. Účetnictví hospodářské činnosti a hlavní činnosti příspěvkové organizace se musí vést odděleně a stejným způsobem.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!